....

Chyba na stránce: Předsněmová diskuze zahájena! Jak vytvořit usnesení ze sněmu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2509-predsnemova-diskuze-zahajena-jak-vytvorit-usneseni-ze-snemu?autologin=1"

Předsněmová diskuze zahájena! Jak vytvořit usnesení ze sněmu?

Předsněmová diskuze zahájena! Jak vytvořit usnesení ze sněmu?

Náčelnictvo a Výkonná rada předkládají na VSJ tři hlavní témata k předsněmové diskuzi. Myslíme si, že je důležité zaujmout stanovisko, přijmout usnesení právě k nim. Sněmy organizačních jednotek mají samozřejmě možnost a právo přijímat další usnesení. Jak na to, poradí následující text.

Návrhy usnesení XV. VSJ mohou podávat orgány k tomu zmocněné Stanovami v čl. 100. Jedná se o:

  • sněmy junáckých krajů nebo
  • rady či sněmy organizačních jednotek za předpokladu, že společný návrh předloží alespoň pět jednotek či alespoň tři jednotky vyšší.

Tyto návrhy je třeba zaslat alespoň 45 dní před zahájením sněmu, tj. do 6. února 2017 do Kanceláře ústředí, VRJ si následně může vyžádat případná doplnění. Návrhy usnesení krajských sněmů je nutné provést zadáním do SkautISu včetně zdůvodnění.

Aby mělo usnesení dostačující váhu, musí splňovat několik požadavků:

  1. Musí být hlasovatelné a mělo by vyjadřovat vůli sněmu (např. stanovisko sněmu, úkol pro vrcholné orgány) – návod níže.
  2. Musí se objevit v zápise e sněmu nebo z rady.

Výstup ze sněmů organizačních jednotek, ve formě usnesení pro Valný sněm, může mít různou podobu. Připravili jsme varianty možných usnesení, které lze přijímat na sněmech tak, aby co nejlépe vystihovaly váš postoj/názor.

Usnesení, které vyjadřuje podnět k řešení nějakého problému/tématu

Váš sněm dává podnět ústředním orgánům k zamyšlení nad různými tématy/problémy. Prosíme, zvažte důkladně, zda je s tímto problémem potřeba něco dělat a tudíž je nyní nutné skrze VSJ zadat úkol. Nebo zda se jedná o vhodný příspěvek do předsněmové diskuze, jejíž výstupy se bude zabývat příští Náčelnictvo. Pokud chcete zadat podnět usnesením, zvolte tento typ usnesení:

SNĚM OJ DÁVÁ PODNĚT ÚSTŘEDNÍM ORGÁNŮM (Náčelnictvu), aby se zabývaly …

Usnesení, které deklaruje názor/myšlenku

Váš sněm vyjadřuje názor na určitý problém a domnívá se, že by názor neměl zapadnout, a proto prostřednictvím usnesení vyzývá ústřední orgány (Náčelnictvo) k řešení problému nebo přímo zadává úkol. Pokud je to tak, zvolte tento typ usnesení:

SNĚM OJ SE DOMNÍVÁ, ŽE … A VYZÝVÁ Náčelnictvo k …

Usnesení, které vyjadřuje požadavek k tomu, aby se tématem/problémem zabýval také VSJ

Váš sněm se domnívá, že je danou problematiku nutné projednat přímo na Valném sněmu. Může se jednat o problém obecné povahy nebo přímo o konkrétní věc. Náčelnictvo, pokud bude souhlasit, může již podrobnosti k tématu připravit a posunout tak věc k projednání přímo na Valný sněm. Pokud je to tak, zvolte tento typ usnesení:

SNĚM OJ DÁVÁ PODNĚT NÁČELNICTVU, ABY SE VSJ ZABÝVAL TAKÉ …

Usnesení, kterým OJ podporuje již nějaké stanovisko/usnesení vzešlé z diskuze nebo přijaté v minulosti

Váš sněm chce přímo podpořit některé již přijaté usnesení (přijaté v minulosti), nebo chce podpořit některé z navržených usnesení, či již vyřčená stanoviska/navržená usnesení v rámci předsněmové diskuze, nebo vyjadřuje jakoukoli jinou podporu. Pokud je to tak, zvolte tento typ usnesení:

SNĚM OJ SE PŘIPOJUJE K NÁVRHU NA …

Usnesení, které navrhujete VSJ přijmout

V rámci předsněmové diskuze nebo v rámci vašeho sněmu můžete dojít k závěru/závěrům, které se rozhodnete navrhnout Valnému sněmu přijmout. Takový návrh/návrhy však musejí splňovat požadavky na dobrou formulaci textu, musejí být srozumitelné a musejí být v souladu s vnitřními předpisy organizace. Pokud je to tak, zvolte tento typ usnesení:

SNĚM OJ NAVRHUJE VSJ PŘIJMOUT NÁSLEDUJÍCÍ USNESENÍ: … TEXT USNESENÍ…

Za Náčelnictvo
Michal Tarant (Majkl)
nacelnictvo@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1242x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu