....

Chyba na stránce: Řešíte na táboře neočkované děti? Zde je stručná rekapitulace legislativy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2534-tabory-a-oc?autologin=1"

Řešíte na táboře neočkované děti? Zde je stručná rekapitulace legislativy

Řešíte na táboře neočkované děti? Zde je stručná rekapitulace legislativy

S blížícími se prázdninami přibývá dotazů, zda je možné vzít na tábor dítě, které nemá povinné očkování. Přinášíme proto stručnou rekapitulaci požadavků zákona o veřejném zdraví ohledně očkování.

Na podzim roku 2015 byla schválena novela Zákona o veřejném zdraví, která přinesla výrazné změny ohledně účasti neočkovaných dětí na táboře. (Proces schvalování novely zachycený na Křižovatce.)
 
Zotavovací akce
Novela zákona nijak nezměnila požadavek na očkování účastníků zotavovací akce, tj. stále platí odst. §9 článek 1a) zákona, který říká, že "na zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci". Potvrzení o očkování je součástí Prohlášení o zdravotní způsobilosti, které vystavuje praktický lékař dítěte a bez nějž nelze dítě na zotavovací akci vzít.
Pokud se vedoucí akce rozhodne neočkované dítě na zotavovací akci přijmout, může být v případě kontroly sankcionován dle zákona (strop sankce - pokuty od místní hygienické stanice - je v současné době nastaven na 30 tis Kč).
 
Jiné podobné akce
Pokud se jedná o tzv. jinou podobnou akci (tedy kratší než 5 dní nebo pro méně než 30 dětí ve věku do 15 let) požaduje zákon pouze to, aby pořadatel zajistil "hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3" (ty definují způsobilost dospělých účastníků tábora). Na tyto akce se tedy §9 zákona o veřejném zdraví nevztahuje a je tedy možné na ně neočkované dítě přijmout. Mezi jiné podobné akce patří i příměstské tábory bez ohledu na počet dětí či délku trvání tábora.
 
Výše uvedené informace jsou samozřejmě součástí Směrnice k táborům, konkrétně se jedná o články (7) a (16)
 

V současné době je v legislativním procesu další, tentokrát senátní, novela zákona, dle které by se zotavovacích akcí (táborů nebo třeba škol v přírodě) mohly účastnit i neočkované děti. Novela byla schválena Senátem a postoupena do 1. čtení v PSP ČR.  Junák se v rámci ČRDM samozřejmě bude i nadále aktivně sledovat projednávání novely zákona o veřejném zdraví a o výstupech vás budeme včas informovat.

Potřebujete poradit i po přečtení článku? Napište na podpora@skaut.cz

Lenka Šablová
asistentka starosty

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4897x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu