....

Chyba na stránce: Tábory a očkování | stručná rekapitulace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2534-tabory-a-oc?autologin=1"

Tábory a očkování | stručná rekapitulace

Tábory a očkování | stručná rekapitulace

S blížícími se prázdninami přibývá dotazů, zda je možné vzít na tábor dítě, které nemá povinné očkování. Připravili jsme proto stručnou rekapitulaci požadavků zákona o veřejném zdraví ohledně očkování.

Na podzim loňského roku byla schválena novela Zákona o veřejném zdraví, o jejímž projednávání jsme během loňského jara průběžně informovali.
 
Zotavovací akce
Novela zákona nijak nezměnila požadavek na očkování účastníků zotavovací akce, tj. stále platí odst. §9 článek 1a) zákona, který říká, že "na zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci". Potvrzení o očkování je součástí Prohlášení o zdravotní způsobilosti, které vystavuje praktický lékař dítěte a bez nějž nelze dítě na zotavovací akci vzít.
Pokud se vedoucí akce rozhodne neočkované dítě na zotavovací akci přijmout, může být v případě kontroly sankcionován dle zákona (strop sankce je v současné době nastaven na 30 tis Kč).
 
Jiné podobné akce
Pokud se jedná o tzv. jinou podobnou akci (tedy kratší než 5 dní nebo pro méně než 30 dětí ve věku do 15 let) požaduje zákon pouze to, aby pořadatel zajistil "hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3" (ty definují způsobilost dospělých účastníků tábora). Na tyto akce se tedy §9 zákona o veřejném zdraví nevztahuje a je tedy možné na ně neočkované dítě přijmout.
 
Výše uvedené informace jsou samozřejmě součástí Pokynu k táborům, konkrétně se jedná o články (7) a (16)
 

V současné době je v legislativním procesu další, tentokrát senátní, novela zákona, dle které by se zotavovacích akcí (táborů nebo třeba škol v přírodě) mohly účastnit i neočkované děti. Novela byla schválena Senátem a postoupena do 1. čtení v PSP ČR.  Junák se v rámci ČRDM samozřejmě bude i nadále aktivně sledovat projednávání novely zákona o veřejném zdraví a o výstupech vás budeme včas informovat.

Lenka Šablová, asistentka starosty

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3746x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu