....

Chyba na stránce: Vidíš vzdělávací systém jako ucelený a srozumitelný? Pokud ne, komentuj zadání do 29.května. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2543-uceleny?autologin=1"

Vidíš vzdělávací systém jako ucelený a srozumitelný? Pokud ne, komentuj zadání do 29.května.

Vidíš vzdělávací systém jako ucelený a srozumitelný? Pokud ne, komentuj zadání do 29.května.

Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání, další z prioritních témat, které otevírá své zadání k připomínkám. Jak vypadají jednotlivé stupně kompetenčního modelu? Jaké podpůrné materiály by pomohly k lepší srozumitelnosti?  Co je kompetenční profil jedince? Přidej svůj názor.


Strategický dokument téma Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání definuje takto:

Záměr: Mějme přehledný a fungující systém vzdělávání činovníků navazující na vzdělávání rádců. Systém bude nastavený tak, aby se činovníci rozvíjeli postupně dle aktuálních požadavků činnosti, kterou dělají.


Cílový stav: Existuje jednotný kompetenční profil s definovanou minimální a ideální úrovní kompetencí, jednotlivé úrovně na sebe navazují. Nový systém je přijat, existují k němu metodické podklady a je nastaven systém revizí a úprav.


Garantem prioritního tématu je: Barbora Tichavová - Rozárka, bara.tichavova@skaut.cz

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání – komentuj do 29. května!
Budeme rádi za všechny komentáře a připomínky.

Následovat bude zapracování připomínek do podoby finální verze zadání tématu, které následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!
Odkaz za dokument.

Rozárka - Barbora Tichavová, garant tématu Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání, bara.tichavova@skaut.cz

Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@skaut.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuse: 
Dostupnost vzdělávání, Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků, Motivace činovníků, Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí, Soběstačnost a fundraising, Hodnocení kvality.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 974x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu