....

Chyba na stránce: Kancelář ústředí: Nová posila na fundraising - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2568-ustredi-nova-posila-na-fundriasing?autologin=1"

Kancelář ústředí: Nová posila na fundraising

Kancelář ústředí: Nová posila na fundraising

V dubnu 2016 nastoupila Marie Svobodová – Amazonka, na místo grantového specialisty. Její úkoly budou vycházet ze Strategie 2022, priority Fundraising a soběstačnost.

Bude vytvářet dokumenty a databáze potřebné k řízenému systému darů (etický kodex, pravidla fundraisingu, databáze dárců atp.) Dále bude poskytovat podporu projektům, a to jak při vyhledávání finančních zdrojů, tak při zpracování žádosti, až na úroveň středisek. Průběžně bude vyhledávat a nabízet nové formy fundraisingu, na úrovní ústředí definovat nové projekty a získávat pro ně finanční podporu. Připraví metodickou podporu pro jednotky v oblasti fundraisingu a soběstačnosti.

Majka je skautkou od roku 1969, vystudovala sice VŠCHT Praha, ale již 16 let pracuje v oblasti fundraisingu, například v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích, v Nemocnici Pod Petřínem, kde založila oddělení grantů a dotací, poté v Nadaci Charty 77 – Konto bariéry, a to jako projektový manažer pro velké projekty. Pracovala také na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení EU fondů. Založila dvě neziskové organizace, které si vedou dosud úspěšně, je členkou Správní rady obecně prospěšné společnosti Tamtamy o.p.s. a předsedkyní dozorčí rady Nadace Dobré dílo sester boromejek.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1143x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu