Logo

Skauting nás propojuje s celým světem, dokládá unikátní kniha

O českém skautingu toho víme mnoho. Ale ruku na srdce, kolik toho víme o našem propojení s celosvětovým hnutím, kolik toho víme o největší světové organizaci pro mladé lidi v celé její rozmanitosti? Víme, v čem je náš skauting podobný se skautingem v dalších 165 zemích světa? Víme, co všechno nás odlišuje, a přesto spojuje? Nová kniha Světový skauting vyšla poprvé v českém překladu a na všechny tyto otázky odpovídá. Objevte, čeho jsme součástí. Je to větší, než jste si možná dosud mysleli :)

Kupte si překlad jedinečného vhledu do světového skautingu na:
www.obchod.skaut.cz

Niterná cesta do hlubin duše skautingu

Kniha Světový skauting od Eduarda Valloryho je první systematickou studií světového skautingu. Vychází z akademické práce autora a mimo jiné poprvé zpracovává data z ročních výkazů světových skautských organizací z let 1924-2004 ve statistikách a grafech. Takže žádné domněnky nebo fabulace, všechny informace jsou pěkně podložené fakty. Nahlédněte celosvětový skauting takový, jaký skutečně je. 

V knize se dozvíte, jak se skauting postupně šířil ze své kolébky do všech koutů planety, jaký má vztah ke kulturám nebo náboženstvím, proč je spíše síťovým hnutím než organizací nebo jaké formy může nabývat jeho místní ukotvení. 

Kniha do každé oddílové knihovny

Světový skauting je mimořádnou knihou, pokusem o celistvý pohled na skauting v celé jeho šíři. Proto jsme knihu přeložili, aby byla snadno dostupná také tady "u nás". Velmi doporučujeme pořídit knihu ke čtení do každé oddílové knihovny, každému vůdci nebo vůdkyni na všech úrovních vedení. Tohle se totiž bytostně týká naší identity. Kniha nám ukazuje, kdo jsme a na co jsme navázáni. Že to není jen hra na malém rybníčku, ale že je to celosvětový projekt plný obrovské pozitivní síly schopné propojovat a tvořit. 

Hodnocení knihy

Autorovy úvahy a myšlenky, ale rovněž fakta a informace, které předkládá, dávají naději, že právě mladí lidé, pokud je necháme v pozici hlavních protagonistů skautingu a budeme se v rámci skautského hnutí soustředit právě na ně, ono přání “zanechat svět lepším” naplní nejen v rámci světových Jamboree, ale především na místech, kde jsou se svými oddíly doma.

Eva Měřínská, náčelní, Junák - český skaut

Knížka Světový skauting je užitečná z řady důvodů. Tím nejdůležitějším je uvědomění si výrazné mnohotvářnosti skautského hnutí, skutečnosti, že v odlišných oblastech na sebe bere odlišné podoby. Zajímavé je sledovat cesty světového skautingu z malého ostrova do celého světa; inspirovat k sebezpytu může i cesta z lesa do kanceláří... V neposlední řadě nás může tato kniha přivést – díky onomu srovnání – k ocenění specifičnosti české skautské stezky, jejích půvabů a třeba i zapomenutých krás.

Stanislav Balík – Ježek, vůdce Jesenické lesní školy, politolog

Překládat tuhle knížku dlouholetého kamaráda, dříve zahraničního zpravodaje katalánských skautů, pro mě byla několikanásobná radost. Zaprvé v ní Eduard podal skvělý přehled vývoje skautingu ve vztahu k výchově k aktivnímu občanství a souvztažných debat, jichž jsem i já byl posledních dvacet let na úrovni světového či evropského skautingu účasten. Zadruhé tak učinil velmi čtivou formou, a přitom nerezignoval na vědecký přístup. A zatřetí představil řadu citlivých témat, kterými se český skauting zabýval, zabývá či nevyhnutelně zabývat časem bude. Berme ji proto jako vstup i do našich aktuálních či budoucích diskusí v Junáku. 

Pavel Trantina, bývalý zahraniční zpravodaj Junáka a současný předseda Sekce pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství v Evropském hospodářském a sociálním výboru 

Tato kniha odhaluje, jak skautské hodnoty míru, tolerance a solidarity formují zodpovědné jedince v globální občany s kritickým myšlením a oddaností lidským právům – jedince, kteří jsou ochotni konat, vidí-li kolem sebe nespravedlnost. 

Prof. Federico Mayor Zaragoza, generální ředitel UNESCO (1987-1999), předseda Nadace pro kulturu míru

Vynikající nová kniha Eduarda Valloryho je pravděpodobně tím nejlepším dílem o světovém skautingu a neformálním vzdělávání, jakou jsem kdy měl to štěstí číst. Je to povinné čtení pro každého, kdo chce porozumět skautingu a jeho výchovné misi.

John May, místopředseda Světového skautského výboru a generální tajemník Mezinárodní ceny vévody z Edinbughu

Kupte si překlad jedinečného vhledu do světového skautingu na:
www.obchod.skaut.cz

Za TDC
Tomáš Vovsík

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1376x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura