....

Chyba na stránce: Intercamp 2016 úspěšně proběhl. Velké poděkování patří všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2604-intercamp-2016-uspesne-probehl-velke-podekovani-patri-vsem-kteri-se-na-jeho-priprave-a-realizaci-podileli?autologin=1"

Intercamp 2016 úspěšně proběhl. Velké poděkování patří všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli.

Intercamp 2016 úspěšně proběhl. Velké poděkování patří všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli.

Intercamp 2016 proběhl ve dnech 13. – 16. května v areálu Pevnosti Josefov nedaleko Jaroměře a byl největší akcí, která se kdy v České republice uskutečnila – celkem se jí zúčastnilo 3100 skautů, skautek a členů IST z celkem 13 zemí. Letošní Intercamp vznikal v rekordně krátkém čase. Díky nasazení celého týmu a vedoucího akce, který byl po počátečních potížích s rozjezdem příprav jmenován až na podzim 2016, se povedlo zorganizovat velmi vydařenou akci. 

Příprava akce probíhala ve spolupráci a s podporou Intercamp Committee, jehož členové mj. na sklonku loňského roku navštívili Českou republiku, v doprovodu přípravného týmu si prohlédli místo konání akce a setkali se se starostou Jaroměře.

Intercamp 2016 byl účastníky hodnocen vysokou známkou, v rámci zpětné vazby oceňovali zejména zajímavý, netradičně pojatý program, který převyšoval laťku nastavenou minulými ročníky a zaslouženě sklízel u skautek, skautů i jejich vedoucích velký úspěch, a skvělý zahajovací ceremoniál.

Osvědčil se zvolený systém fungování mezinárodních týmů a v průběhu akce velmi hladce a bez zádrhelů fungující zázemí i registrace účastníků a IST.

K úspěchu přispěla i zvládnutá prezentace akce – a to jak vůči skautským organizacím, tak i veřejnosti. Týmu se, i díky velkým zkušenostem jeho členů, velmi dařilo při jednání s externími subjekty, potencionálními podporovateli a dárci, díky kterému získal velké množství prostředků prostřednictvím fundraisingu i zajímavé slevy na materiál či služby. Akce tak dopadla i z hospodářského hlediska velmi dobře.

Výborně se také podařilo navázat na spolupráci s Městem Jaroměř (v Josefově se konal za podpory města Obrok 09) a zejména s Armádou ČR, která Intercamp 2016 výrazně podpořila. Starosta br. Výprachtický – José spolu s vedoucím akce br. Šlehoferem - Šlehym ocenili tuto podporu udělením Medaile skautské vděčnosti starostovi města Jaroměř Ing. Jiřímu Klepsovi a náčelníkovi generálního štábu Ing. Josefu Bečvářovi. 

 

Tým se na všech svých úrovních velmi dobře a se ctí vypořádal s výzvami, které bylo třeba během příprav i vlastního průběhu Intercampu 2016 překonat. Přesvědčit se o tom můžete třeba prostřednictvím krátkého videa nebo fotografií z akce.
 
Děkujeme proto všem, kteří se na přípravě a realizace Intercampu 2016 podíleli, Jmenovitě přípravnému týmu, který pracoval ve složení
 

-          Lukáš Šlehofer – Šlehy, vedoucí akce

-          Jiří Slavík - Neználek, zástupce vedoucího akce

-          Anna Holečková, zástupkyně vedoucího akce

-          Vojtěch Zavřel - Cvrček, vedoucí programu

-          Kateřina Šmajzrová, zástupkyně vedoucího programu

-          Matyáš Škvor, vedoucí zázemí

-          Ondřej Kabelka, zástupce vedoucího zázemí

-          Alena Hauptmanová - Slon, vedoucí PR

-          Pavel Král - Šupík, vedoucí registrace

-          Václava Vališíková - Vendy, vedoucí IST

-          David Rožek - Doktor, vedoucí bezpečnosti

-          Anna Trnková - Delfín, tajemnice týmu

 

-          Jiří Hlinka - Sirka, vedoucí stravování

-          Jan Špatenka - Špáťa, zástupce vedoucího bezpečnosti

-          Milan Mareš - Rak - vedoucí programové sekce hike

-         Pavla Glosová - Pája - vedoucí programové sekce plazza

-      Roman Štěpánek - člen programového týmu
-      Jitka Jirčíková - Křeček, zástupkyně vedoucího registrace
-      Lucie Kolischová - Kulíšek, vedoucí subcampů
 

Velké poděkování směřuje Anežce Novotné – Áše za podporu a supervizi akce z pozice zahraniční zpravodajky a dvěma mentorům týmu Michalu Mertensovi - Myšákovi a Vítkovi Koutenskému – Pudilovi. 

Dík patří též skautským jednotkám, které na akci spolupracovaly - Skautskému záchrannému týmu, skautské prodejně JUN, Skautskému video audio týmu a Klubu skautských sběratelů.

A v neposlední řadě velice děkujeme těm, kteří se na přípravě velkých akcí pořádaných Junákem – českým skautem dlouhodobě podílejí a bez nichž si přípravu těchto akcí nedovedeme představit, tedy "tradičním" týmům zajišťujícím zázemí pod vedením Pavla Jindry - Páji (rádio), Petra Štipčáka - Čoka (elektřina) a Pavla Krakovského - Harvyho (voda).

Na závěr bychom rádi poděkovali mezinárodnímu servistýmu, členům Intercamp Committee, členům IST i všem dobrovolníkům, kteří přispěli k přípravě a uskutečnění Intercampu 2016 a těšíme se, že se se nimi budeme setkávat na dalších úspěšných akcích.

Eva Měřínská – Evička, náčelní
Marek Baláš – Čiča, náčelník
Josef Výprachtický – Jose, starosta
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1097x

Práce s článkem

8
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu