....

Chyba na stránce: Vyšla aktualizovaná směrnice pro vodácké akce vztahující se i na suchozemské oddíly - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2608-vysla-nova-smernice-pro-vodacke-akce-vztahujici-se-i-na-suchozemske-oddily?autologin=1"

Vyšla aktualizovaná směrnice pro vodácké akce vztahující se i na suchozemské oddíly

Vyšla aktualizovaná směrnice pro vodácké akce vztahující se i na suchozemské oddíly

Směrnice pro vodácké akce, která se týká pořádání všech akcí na vodě na malých plavidlech s neplnoletými účastníky, byla aktualizována. Došlo k několika obsahovým změnám. Směrnice se vztahuje na všechny oddíly (vodní i suchozemské), které se chystají pořádat akce tohoto typu, jako tomu bylo doposud. Níže naleznete seznam nejdůležitějších změn, které se do směrnice promítly.

Nové předpisy

Došlo k několika změnám - byl zrušen Řád plavební bezpečnosti a nově je nahrazen vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Dále vstoupila v platnost nová vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříků malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.

Definice vodácké akce

Vodáckou akcí se rozumí aktivita na vodě s neplnoletými účastníky s použitím malých plavidel ve smyslu Pravidel plavebního provozu (plavidla do délky 20 m, která nejsou určena pro více než 12 osob), pořádaná organizační jednotkou Junáka – českého skauta, z. s.

Potřebné kvalifikace

Ač se nejedná o nějakou novinku, směrnice dále vymezuje, jaký typ kvalifikace je nutné mít pro vodácké akce určité obtížnosti. Např. pro vodácké akce na vodách obtížnosti ZW ve vzdálenosti do 100 metrů od břehu není stanovena povinná kvalifikace, ale je nutné důsledně se vyhýbat potenciálně nebezpečným místům (např. nebezpečné jezy, úzké a silně meandrující toky, místa s koncentrovanou lodní dopravou apod.).

Vybavení na vodáckou akci

Došlo k upřesnění požadavků na plovací resp. záchranné vesty a podmínek jejich užívání. Užívané vesty musí být certifikované s potvrzením o shodě pro použití pro vodácký sport. Doporučená je vztlaková síla odpovídající % hmotnosti uživatele, minimální požadovaná je 5 %. Zakázané jsou vesty nafukovací (vzhledem k možnosti jejich poškození či vypuštění) a vesty plněné pěnovým polystyrenem (vzhledem k jejich rychlé ztrátě funkčnosti). Neplavci musí používat vesty typově označené pro neplavce. Ve směrnici je také nově požadavek, aby byla při akcích na vodách od obtížnosti WW II skupina vybavena lékarničkou a dalšími záchrannými pomůckami. Dále musí být plavidla na vodních cestách vybavena vylévačkou nebo ruční pumpou.

Změna Pravidel plavebního provozu

Jednou z nových důležitých změn je zákaz křížení směru plavby plavidla, které není malé, ve vzdálenosti menší než dvojnásobek jeho délky. Také plavidla ve vlastnictví Junáka - českého skauta, z. s. či jeho organizačních jednotek musí být na vnější nebo vnitřní straně označena názvem vlastníka (jedná se o požadavek vyhlášky).

 

Jan Novák - Honza

asistent organizačního zpravodaje

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1439x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu