....

Chyba na stránce: Zprávy z právě proběhlých evropských skautských konferencí (WAGGGS a WOSM) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2622-zpravy-z-prave-probehlych-evropskych-skautskych-konferenci-wagggs-a-wosm?autologin=1"

Zprávy z právě proběhlých evropských skautských konferencí (WAGGGS a WOSM)

Zprávy z právě proběhlých evropských skautských konferencí (WAGGGS a WOSM)

17. - 21. 6. 2016 se uskutečnila evropská konference (WAGGGS a WOSM) v Norsku, na které se sešli zástupci národních skautských organizací, mezi nimi také zástupci Junáka – českého skauta. Na konferenci se rozhodovalo mimo jiné o směřování evropských regionů WAGGGS a WOSM na následující tři roky.

Jedním z klíčových bodů konference bylo zvolení Evropského skautského výboru (WOSM) a Evropského výboru WAGGGS, které jsou nejvyššími orgány WOSM a WAGGGS na regionální úrovni.
Do Evropského skautského výboru (WOSM) byli zvoleni (na fotce zprava):

WOSM_committee
Chip Veerle Haverhals (BE)

Kevin Camilleri (MT) – předseda
Hulda Sólrún Guðmundsdóttir (IS)
Nicolò Pranzini (IT)
Julijana Daskalov (MK)
Lars Kramm (DE) - místopředseda

 

Do Evropského výboru WAGGGS byly zvoleny (na fotce zprava):
WAGGGS_committee
Marjolein Sluijters (NL) - předsedkyně
Laura West (UK) - místopředsedkyně
Mariam Madsen (DK)
Inga Rusin-Siwiak (PL)
Lilit Chilingaryan (AM)
Eline Marie Groeholt (NO)


Hlavním tématem WOSM konference
byl evropský strategický plán na následující tři roky, jehož hlavní priority jsou výchova a vzdělávání, organizační rozvoj, komunikace a externí vztahy a fundraising. Konference také diskutovala o konstitucionálních změnách jako například navýšení počtu členů výboru a délce jejich mandátu, definování kvora a prevence střetu zájmů.

hlasujemeNa WAGGGS konferenci byl schválen tříletý plán pro další období, jehož hlavní priority jsou růst, diverzita a gender; plán také zdůrazňuje důležitost být dynamickou organizací. Mezi návrhy, které na konferenci zazněly, byla také organizace akce typu jamboree čistě pro členy WAGGGS, tedy pouze pro dívky. Tento návrh nebyl konferencí schválen, za Junák jsme jej také nepodpořily. Vzhledem k tomu, že mezinárodní akce, které pořádá WOSM (např. světová jamboree nebo moot), jsou otevřené jak pro členy WOSM, tak i členky WAGGGS, nepovažovala většina organizací tento návrh za férový.
Na WAGGGS konferenci se také velmi výrazně diskutovalo o financích, zlepšení reportingu, členských poplatcích a využití finančních rezerv. Junák podporoval nesnižování členských poplatků, ale naopak jejich lepší využití pro aktivity v rámci regionu.

Na společné konferenci byl také mj. schváleno usnesení k lidským právům a uprchlické situaci apelující na evropský region WAGGGS a WOSM k podpoře tohoto tématu jak pro národní skautské organizace, tak ve hledání vnějších partnerů a vnější komunikaci.

delegacePro zástupce Junáka byla konference nejen příležitostí k spolurozhodování o budoucnosti našeho regionu, ale samozřejmě i příležitost k využití kontaktů a informací z desítek zastoupených zemí k získání inspirace, navázání či prohloubení mezinárodní spolupráce a informování o tom, co může i Junák zahraničním organizacím nabídnout. Junáka – českého skauta na této konferenci zastupovali José - Josef Výprachtický (starosta Junáka), Permoník - Petr Vaněk (bývalý zahr. zpravodaj a člen evr. výboru, aktuálně zpravodaj VRJ pro komunikaci), Áša - Anežka Novotná (zahraniční zpravodajka pro WOSM), Šárka Žbánková (zástupkyně pro WAGGGS) a Fišer - Vojtěch Olbrecht (člen Náčelnictva).

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 885x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu