....

Chyba na stránce: Vyšla novela Řádu pro ochranné známky. Podívejte se jaké známky máme - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2623-vysla-novela-radu-pro-ochranne-znamky?autologin=1"

Vyšla novela Řádu pro ochranné známky. Podívejte se jaké známky máme

Vyšla novela Řádu pro ochranné známky. Podívejte se jaké známky máme

Novela Řádu pro ochranné známky realizuje technické úpravy předpisu a zachovává stávající pravidla pro nakládání s ochrannými známkami, novinkou jsou ustanovení o ochranných známkách organizačních jednotek.

Pravidla pro využívání ochranných známek

Ochranné známky Junáka - českého skauta, či výrobky je obsahující, nesmí být použžity tak, aby pošškozovaly dobré jméno organizace, například aby byly spojovány s alkoholickými nápoji, omamnými látkami, tabákovými výrobky, erotikou, propagací násilí a rasovou nesnᚹenlivostí.

Organizační jednotky (a tedy i jejich oddíly a družiny) mohou ochranné známky a výrobky je obsahující využívat pro zabezpečení své činnosti spojené s jejich posláním a mohou zadat výrobu výrobků obsahujících ochranné známky pouze pro bezprostřední zabezpečení své činnosti spojené s jejich posláním (bez problémů si můžete nechat vyrobit třeba oddílová trička se skautskou lilií i dalšími chráněnými symboly). Tyto výrobky ale nemůžže jejich výrobce prodávat jinému subjektu.

Ochranné známky organizačních jednotek

Organizační jednotky mohou přihlašovat své vlastní ochranné známky, je-li to pro jejich činnost vhodné, a dále s nimi nakládat. O záměru přihlásit ochrannou známku informuje organizační jednotka zpravidla s měsíčním předstihem Výkonnou radu. Je-li součástí uvažované vlastní přihlášky ochranné známky již přihlášená ochranná známka, je podání přihlášky podmíněno souhlasným stanoviskem VRJ.

Poznámka: Nepředpokládáme však, že by docházelo k nějakému zásadnímu přihlašování ochranných známek organizačních jednotek, neboť klíčové skautské symboly jsou již chráněny ústřední registrací.

Seznam registrovaných ochranných známek

Seznam ochranných známek Junáka - českého skauta, z. s. naleznete na speciální stránce na Křižovatce.

Novelizovaný řád

Jan Novák (Honza)
asistent organizačního zpravodaje

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 651x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu