....

Chyba na stránce: Peníze programu Strategie 2022 už míří do oddílů. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2633-penize-programu-strategie-2022-uz-miri-do-oddilu?autologin=1"

Peníze programu Strategie 2022 už míří do oddílů.

Peníze programu Strategie 2022 už míří do oddílů.

V dubnu se otevřel nový dotační program "Strategie 2022 v oddílech", který má za cíl podpořit rozvoj činností vedoucích k naplnění Strategie 2022 na lokální úrovní. Přijem projektů byl s koncem května uzavřen a v tuto chvíli už přes 150 tisíc korun míří k úspěšným žadatelům.

Pro získání projektu stačilo podat za středisko projekt, který splňuje tři podmínky:

  • naplňuje konkrétní téma Strategie Junáka do roku 2022 (mapa témat)
  • je na lokální úrovni - je zřejmý přínos konkrétnímu středisku či oddílu
  • je nová věc, něco, co středisko či oddíl do této doby nedělalo

Zadání bylo záměrně široké, aby prostor pro přemýšlení, co konkrétnímu středisku bude nejpřínosnější, byl co možná nejvíce otevřený. Finanční podporu bylo možné žádat v rozsahu 5000 - 30 000 Kč.
Během měsíce května se sešlo celkem 23 žádostí z různých koutů republiky. Zaměření projektů bylo velmi pestré, od zakládání nových oddílů, organizaci akcí s cílem podpořit komunitu střediska, rozvoj programu roverů či nákup nového vybavení.

Komise všechny podané projekty ohodnotila a rozhodla se přidělit podporu 10 z nich. O třech dalších se v tuto dobu ještě jedná. Dotační program mezi projekty rozdělil celkovou částku přes 150 tisíc. Podporu získaly především projekty na obnovu či zakládání nových oddílů v oblastech, kde skautské oddíly zatím chybí. Konkrétně v Čejkovicích, na Suchdole nebo vznik nové posádky vodních skautů v Modřicích. Dále pak podpora celostřediskových akcí, například v Žamberku a Prostějově či akce pro rovery v Příboře.

Úspěšné projekty mají aktuálně možnost čerpat přidělené zdroje a do 15. prosince musí svůj projekt vyhodnotit do závěrečné zprávy, doplněné vyúčtováním dotace. Projektům, které podporu nezískaly, přejeme, ať se je podaří realizovat i přes to a ať naleznou podporu například z provozních dotací či z jiných finančních zdrojů.

Set - Martin Křivánek a Tom Kozel,
Strategický odbor
strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1069x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu