....

Chyba na stránce: Táboření v záplavových zónách vodních toků | Pokud jste tento problém řešili, ozvěte se nám! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2646-taboreni-v-zaplavovych-zonach-vodnich-toku-pokud-jste-tento-problem-resili-ozvete-se-nam?autologin=1"

Táboření v záplavových zónách vodních toků | Pokud jste tento problém řešili, ozvěte se nám!

Táboření v záplavových zónách vodních toků | Pokud jste tento problém řešili, ozvěte se nám!

Ústředí v rámci ČRDM intenzivně řeší problematiku táboření v aktivních záplavových zónách vodních toků - a to jak po stránce legislativní, tak i po stránce mediální. Situace je velmi komplikovaná, neboť jednotlivé státní instituce nemají v této věci jasně rozdělené kompetence a je tedy těžké dosáhnout dohody, kterou by všechny akceptovaly a považovaly za závaznou.

Na ústředí se letos s tímto problémem obracelo  více oddílů a středisek (v minulých letech se to dělo pouze ojediněle), přesto velmi pravděpodobně nevíme o všech tábořištích, u nichž jste se s tímto problémem setkali. 

Pokud jste měli potíže s povolením tábora z důvodu jeho zasahování do aktivní záplavové zóny také vy - prosíme ozvěte se nám! Pro další jednání s úřady a komunikaci s médii potřebujeme mít co nejlepší celkový přehled o situaci, včetně konkrétních případů.

Informace k tématu najdete také na FB/Skautinfo.

Velmi děkujeme všem, kteří už se jakýmkoli způsobem zapojili a přispěli k tomu, že se věc podařilo posunout o krok dál – zejména vedoucím oddílů či středisek, kteří výraznou měrou přispěli k medializaci problému, a ČRDM za intenzivní s MŽP a zástupci s. p. Povodí.

V minulých dnech se ČRDM podařilo získat výklad Ministerstva životního prostředí, dle kterého je rozhodnutí o povolení tábora primárně v kompetenci obcí. Výklad by vám mohl pomoci, pokud situaci aktuálně řešíte.
 
Dle výkladu je možné, aby se stanový tábor postavený tzv. na zelené louce , na základě souhlasného rozhodnutí obce, uskutečnil v oblasti aktivní záplavové zóny. Samozřejmě  s tím, že budou splněny podmínky, které zajistí jak bezpečnost jak účastníků tábora, tak i to, že např. části podsad či táborového vybavení v případě velké vody nezpůsobí škody na cizím majetku třeba tím, že by zatarasily koryto vodního toku. Pořadatel tábora by určitě měl mít zpracovaný povodňový plán, který jednoznačně stanoví kontakty a postup v případě ohrožení území povodní a postupy odstranění dočasných staveb při vzniku povodňového nebezpečí, aby nedošlo ke zhoršení průběhu povodně.
 
Jak jsme ale naznačili již v úvodu a jak se můžete dočíst v tomto článku, ani výklad MŽP situaci zcela neřeší, neboť není jasné, jak se k němu postaví s. p. Povodí a obce. Zákon je totiž v této věci bohužel poměrně nejasný.
 

Společně s ČRDM se budeme problému i nadále věnovat, jednat se všemi dotčenými subjekty  a usilovat o jeho řešení v rámci další novelizace zákona o vodách během jejího projednání v Poslanecké sněmovně PČR.

Lenka Šablová
asistentka starosty

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1463x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu