....

Chyba na stránce: Čerpejte dotace pro skauting - volný čas - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2664-cerpejte-dotace-pro-skauting-volny-cas?autologin=1"

Čerpejte dotace pro skauting - volný čas

Čerpejte dotace pro skauting - volný čas

Přinášíme seznam programů, které byly aktuálně vypsány a mohly by být vhodné pro skauty. Některým se blíží uzávěrka, některé ji mají průběžnou. Pokud budete podávat projekt, budeme rádi, pokud nás o tom informujete.

Nadace ČEZ “STROMY”

Zaměření programu: Nadace ČEZ vyhlašuje 1. kolo grantového řízení Stromy pro rok 2016. Grantové řízení se zaměřuje na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.

http://goo.gl/vEYmOC;

Oblast podpory: životní prostředí

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=4380

Adresa: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, Česká republika

Uzávěrka: 30.9.2016

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Zaměření programu: Program má za cíl podpořit projekty vztahujících se k Jizerským horám, zejména v těchto oblastech záchrana a obnova lesních ekosystémů jizerských hor, rozvoj nevládního neziskového sektoru, publikace zaměřené na Jizerské hory, ekologická výchova a ochrana přírody.

http://jizerky.ecn.cz

Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=784

Kontakt: jizerky@atlas.cz; 605 701 503 (mobil)

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Euroregion Nisa

Fond malých projektů programu Česká republika - Polsko

Co podporuje: Podporovány mají být takové malé projekty, které se zabývají přeshraničními informacemi, komunikací a spoluprací mezi občany, sdruženími a úřady ve společném dotačním prostoru a zintenzivňují je, jakož i posilují identifikaci obyvatelstva se svým životním prostorem.

http://www.neisse-nisa-nysa.org

Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, ochrana nemovitých památek, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru

Působnost programu: Liberecký kraj

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2435

Kontakt: j.zamecnik@ern.cz; 485 340 991 (tel.); 485 340 988 (fax)

Adresa: Tř. 1. máje 858/26, 46001 Liberec III, Česká republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Nadace VINCI

Grantové příspěvky nadace VINCI

Co podporuje

 • Místní iniciativy a aktivity na komunální a regionální úrovni
 • rozvoj občanské společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích, městech a regionech včetně výchovy k občanství
 • pomoc neziskovým organizacím
 • péči a ochranu životního prostředí, podporu trvale udržitelného rozvoje péče o kulturní dědictví
 • zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců
 • osvětové, informační a vzdělávací činnosti
 • sociální a právní ochranu dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností dětí a mládeže

http://www.nadacevinci.cz

Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regionální/komunitnírozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ostatní

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2713

Kontaktní osoba: Ing. Milan Valenta

Kontakt: nadace@nadacevinci.cz; 244 096 111 (tel.)

Adresa: Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2 – Nové

Město , Česká republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Nadační fond Veolia

Grantové programy NF Veolia

Zaměření programu: Projekty v sociální tedy společenské oblasti tvoří několik let těžiště většiny aktivit Nadačního fondu Veolia. Tento firemní nadační fond realizuje vlastní veřejně prospěšné programy a projekty, jako partner poskytuje dlouhodobou podporu dalším subjektům. Převážně podporuje regiony, v kterých působí společnosti skupiny Veolia.

http://www.nfveolia.cz/

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, volný čas

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2833

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ: grantové řízení Podpora regionů

Zaměření programu: Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

http://www.nadacecez.cz

Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ostatní

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3475

Kontaktní osoba: Marie Jelínková

Kontakt: marie.jelinkova@cez.cz

Adresa: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, Česká republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

WEIL, GOTSHAL - nadační fond

Zaměření programu:          
Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové.
V této souvislosti WEIL, GOTSHAL - nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k:

 • podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ,
 • rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí,
 • podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití,
 • podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální  vybavenosti,
 • podpoře umění,
 • zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit 

http://www.weil-nadacni-fond.cz/

Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, ochrana nemovitých památek, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ostatní

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3818

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

International Visegrad Fund

Malé a velké granty

Oblast podpory: nezadáno

http://www.visegradfund.org/

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=4135

Kontakt: +421 2 59 20 38 11 (tel.); +421 2 59 20 38 05

(fax); strategic@visegradfund.org

Adresa: Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Nadace Karla Janečka

Co podporujeme:

1) v oblasti výchovy a vzdělávání pouze na projekty s velkým dopadem zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve věku 10-14 let a na projekty zapojování dětí v této věkové skupině do rozhodování

2) v oblasti aktivní občanské společnosti pouze na projekty s velkým dopadem aktivizující občany

http://www.nadacekj.cz/zadost-o-podporu/

Grantová podpora 2016

Oblast podpory: vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=4404

Kontaktní osoba: kontakty na web stránce programu

Uzávěrka: 10.8.2016

Dotace pro handicapované osoby, ideální pro projekty skauting pro všechny:

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Stipendium Bariéry 2016-2017

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=4513

Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.)

Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika

Uzávěrka: 7.9.2016

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška podpoří studenty s těžkým zrakovým postižením

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=4522

Kontakt: granty@rozhlas.cz

Adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY

Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=62

Kontaktní osoba: Mgr. Božena Jirků

Kontakt: 224 230 216 (tel.); 224 214 452 (tel.); 224 213 647

(fax); bozena.jirku@bariery.cz

Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika

Uzávěrka: průběžná uzávěrka

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Počítače proti bariérám

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání,

volný čas

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2228

 

 

Marie Svobodová
grantová specialistka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1345x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu