....

Chyba na stránce: Opravujete klubovnu, připravujete akci pro veřejnost? Požádejte si o dotaci podle nové směrnice - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2686-opravujete-klubovnu-pripravujete-akci-pro-verejnost-pozadejte-si-o-dotaci-smernice-k-zadostem-o-dotace-na-rok-2017-prave-vysla?autologin=1"

Opravujete klubovnu, připravujete akci pro veřejnost? Požádejte si o dotaci podle nové směrnice

Opravujete klubovnu, připravujete akci pro veřejnost? Požádejte si o dotaci podle nové směrnice

Ve směrnici najdete oblasti, na které lze o dotaci žádat. Některé projekty jsou náročné na přípravu, doporučujeme s jejich sepsáním nečekat na termín odevzdání. 

Dotace jsou poskytované z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany. Všechna pravidla a informace potřebné k podání žádosti o vybrané dotace jsou sepsané ve směrnici, která je přiložena.

Střediska mohou požádat o několik druhů dotací sepsáním samostatného projektu.

Dotace na akce pro neorganizovanou mládež

MŠMT podporuje rozšiřování nabídky aktivit pro děti, které nejsou zapojeny do pravidelné činnosti. Řada středisek takové akce běžně pořádá, případně by mohla pořádat. Prostředky na akce, potřebný materiál či propagaci činnosti střediska v řádu přibližně 10 až 20 tisíc Kč mohou být relativně jednoduše dostupné. Podmínkou je uspořádání alespoň dvou akcí.

Dotace na akce pro neorganizovanou mládež mají nově termín odevzdání 2. října 2016.

Dotace na stavební projekty 

Ať už plánujete neinvestiční (opravy) nebo investiční (budování něčeho nového ve stávajících stavbách) změny. Příprava těchto projektů si vyžádá určitou dobu, proto je už nejvyšší čas začít záměrům, které nosíme v hlavě, dávat konkrétní podobu a shánět potřebné podklady. Ačkoliv obecně finančních prostředků ubývá, ústřední orgány stále v rozpočtu nechávají na tyto účely částky v řádech několika miliónů. Podporu středisek v tom, aby klubovny a základny byly po všech stránkách v pořádku a vypadaly hezky, považujeme za důležitou.

Stavební dotace mají nově termín odevzdání 2. října 2016.

Dotace na sportovní akce pro veřejnost

Ministerstvo obrany vyhlašuje několik let program, jehož cílem je rozšíření nabídky sportovních aktivit pro veřejnost.

Termín odevzdání projektů je 20. září 2016.

Dotace na Strategii 2022 v oddílech

Projekty na podporu strategie se myslí aktivity, které napomáhají naplňovat některý z bodů strategie 2022 na lokální úrovni. Dotace je určena střediskům a jejich oddílům.

Termín bude zveřejněn na začátku roku 2017

 

Dotace na provoz organizační jednotky jednotlivě nežádají, projekt je zpracován na MŠMT hromadně za celou organizaci a rozdělen podle stanovených pravidel prostřednictvím junáckých krajů.

Hana Bejčková

finanční manažerka

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2044x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu