....

Chyba na stránce: Zřejmě nás čeká změna pravidel pro krojové šátky. Zapoj se a mluv do toho! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2687-pravidla-pro-krojove-satky-se-asi-budou-menit-chces-do-toho-mluvit-ozvi-se?autologin=1"

Zřejmě nás čeká změna pravidel pro krojové šátky. Zapoj se a mluv do toho!

Zřejmě nás čeká změna pravidel pro krojové šátky. Zapoj se a mluv do toho!

Náčelnictvo předběžně schválilo záměr změny pravidel v oblasti krojových šátků. Schválilo několik tezí, které budou rozpracovány do konkrétních návrhů, o nichž bude následně Náčelnictvo rozhodovat. Lze očekávat výtvarnou soutěž pro řešení jednotlivých šátků, stejně jako pravidla pro umožnění vlastních řádných šátků pro jednotky. Pokud se chceš zapojit do přípravy pravidel veřejné soutěže nebo pravidel pro tvorbu šátků jednotek, ozvi se!

Výše uvedená zpráva nebude pro návštěvníky Křižovatky velkým překvapením. Do letošní diskuze BUDEME MĚNIT KROJOVÉ ŠÁTKY? PŘIBUDOU BARVY? MOŽNÁ. ZAPOJ SE DO DISKUZE! se zapojily desítky debatujících z řad skautských, roverských, činovnických i oldskautských. Úvodní text k debatě zároveň vysvětluje, proč se tématu vůbec věnujeme. Je dobré jej neminout. Na základě došlých podnětů byly připraveny návrhy hrubých tezí, o nichž hlasovalo Náčelnictvo. A na základě hlasování Náčelnictva budou nyní připravována konkrétní možná řešení. Pokud máš pocit, že k tomu máš co říci, zapoj se!

Jak se možná pravidla pro krojové šátky budou měnit?

Je podstatné říci, že Náčelnictvo hlasovalo o tezích. Tím dává směr další práci a vyjadřuje záměr pro svá následná rozhodnutí, ale pokud by se chtělo při schvalování konkrétních řešení z nějakého důvodu rozhodovat jinak, nejsou pro něj teze nijak závazné. Co se jeví jako možné po hlasování Náčelnictva o tezích? Jeví se možné, že jednotky, které budou chtít zůstat u dosavadních krojových pravidel a šátků, to budou moci udělat, dočasně či dlouhodobě. Jeví se pravděpodobné, že bude, namísto dosavadního hnědého, představen nový základní šátek, v atraktivnějším provedení. Jeví se možné, že bude představen „národní“ šátek pro mezinárodní reprezentaci i k nošení v Česku. Jeví se možné, že stávající příležitostný šátek kmene dospělých bude schválen jako standardní šátek pro kmen dospělých. Jeví se možné, že si oddíly a/nebo střediska budou moci, v rámci nastavených pravidel, tvořit vlastní šátky. V tuto chvíli jsou Náčelnictvem otevřeny možnosti, ale nelze u ničeho říci: „Tak to bude“. Dalším krokem bude velmi pravděpodobně výtvarná soutěž na jednotlivé šátky a tvorba pravidel pro vlastní řádné šátky jednotek.

Zapoj se, ozvi se do 15. září

Pro přípravu veřejné soutěže i pro tvorbu pravidel hledáme spolupracovníky. Rozumíš designu? Rozumíš historii a symbolice skautských šátků? Rozumíš pravidlům šátků uplatňovaným ve skautském zahraničí? Věnuješ se tomu, jako roli mají šátky ve skautské výchově? Pokud máš chuť se na další práci podílet, ozvi se do 15. září e-mailem na petr.vanek@skaut.cz a napiš stručně, proč se máš chuť zapojit a jakou znalost přinášíš do společné práce.

Budu se těšit na spolupráci.

Petr Vaněk – Permoník
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

P.S.: Autor těchto řádek tráví následující 2 týdny v zahraničí, zčásti off-line. Nebude v té době schopen ani reagovat zde v případné diskuzi, ani odpovídat na e-maily před 15. zářím (to se ale pisatelé dozvědí i z automatické odpovědi). Přesto se těší na spolupráci. :)

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2667x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

19 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu