....

Chyba na stránce: Časopis Ben Já Mína je nový pomocník při práci s nejmladšími, objednejte si ho - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2698-casopis-ben-ja-mina-je-novy-pomocnik-pri-praci-s-nejmladsimi-objednejte-si-ho?autologin=1"

Časopis Ben Já Mína je nový pomocník při práci s nejmladšími, objednejte si ho

Časopis Ben Já Mína je nový pomocník při práci s nejmladšími, objednejte si ho

Pro nejmladší věkovou skupinu - benjamínky, děti ve věku od 5-7 let, vznikl na jaře letošního roku nový časopis, aby oni i vedoucí měli k dispozici jeden ze skautských výchovných nástrojů, které používáme i v jiných skautských věkových kategoriích.

Časopis jako pomocník pro vedoucí a kamarád pro děti

Časopis se svou koncepcí výrazně odlišuje od těch ostatních, a to především tím, že u skautů předškoláků předpokládáme, že neumějí číst, a proto je svou vizuální tváří přizpůsobený jim. Vedoucím zase svým obsahem. Právě vedoucím má BenJáMína pomoci a vést je při tvorbě programu pro benjamínky. Nabízí totiž náměty na programy schůzek a drobné aktivity, které mohou děti přímo v časopisu zpracovávat.

Metodická příloha aneb ještě snadnější příprava programu podle časopisu

Vedoucím je také určena metodická příloha, která jim spolu s časopisem přijde poštou (v balíku po 1 ks). Doplňuje aktivity z časopisu, přináší některé navíc a metodicky pomáhá vedoucím s přípravou programu. Poštou přijde při objednání „v balíku“ (viz níže).  Je možné ji ale prohlížet i v pdf, ve kterém bude dostupná z adresy skaut.cz/benjamina.

Jak časopis objednat?

Časopis vydává Junák - český skaut a vychází pravidelně od září 2016. Časopis se stane jedním ze základních skautských časopisů, na který je nárok v rámci členství v organizaci zdarma, resp. v rámci zaplaceného registračního poplatku.  

Časopis je možné objednat stejně jako ostatní skautské časopisy prostřednictvím skautISu. Odebírat jej může kdokoli, tedy nejen benjamínci, ale i dospělí členové, kteří s touto výchovnou kartegorií pracují. U nich doporučujeme časopis doobjednat jako doplňkový (druhý časopis) k jejich základnímu časopisu. Nicméně, pokud se vedoucí benjamínků rozhodne, že jediným časopisem, který chce dostávat bude práve BenJáMína, možné to je. A k tomuto časopisu pak může jako přílohu dostávat časopis Skauting.  

Kam časopis doručovat?

Nejvhodnějším postupem u dětí je zapsat nováčka do skautISu ihned, jakmile přijde do oddílu a odevzdá přihlášku. Tím se oficiálně stává členem a je možné mu objednat i časopis. Při výběru časopisu bude mít nováček přednastavený vhodný časopis dle svého věku, tedy u benjamínků to bude právě BenJáMína. Dále se volí způsob zasílání. Oproti klasické distribuci u ostatních časopisů je zde možnost nechat dětem zasílat časopis v hromadném balíku na jednu oddílovou adresu. Vedoucí oddílu tak s časopisy snadněji bude pracovat na schůzce, protože je dětem rozdá. Tuto volbu tedy doporučujeme. Pokud je z nějakého důvodu lepší zasílat časopis benjamínkovi domů, je možné toto nastavit. Stejně tak je možné u každého oddílu nastavit, komu má být balík s časopisy doručován (přednastaven je vůdce oddílu, častěji bude lepší volbu změnit na toho, kdo s benjamínky přímo pracuje). 

Až děti povyrostou, změňte časopis na Světýlko

Když benjamínci vyrostou do věku, kdy přechází do vlčat nebo světlušek, měl by vedoucí změnit ve skautISu časopis na Světýlko. SkautIS sám hlídá, zda děti nemají nastavený úplně špatný časopis a pokud to vedoucí nezakáže, tak každé září automaticky časopis přenastaví. Vhodnější je, pokud toto nastavení hlídá každý rok vůdce oddílu, který má o potřebách dětí nejlepší informace. 

První časopis přijde nováčkovi domů i s brožurkou

První časopis nováčkovi je zasílán vždy na adresu domů, i v případě, že je vybrána volba "zasílat v balíku". Je to z důvodu, že s prvním časopisem jde rodičům nováčka i brožurka pro rodiče nováčků. Další čísla pak již standardně přijdou v balíku s ostatními.  

Časopis do balíku je možné zvolit pouze u dětí mladších 15 let, o ostatních bude vždy zasílán standardně poštou domů. 

Objednávky mimo období registrací

Pokud nováček vstoupí do oddílu mimo období říjen-prosinec, je vhodné mu časopis ve skautISu objednat do doby, než bude mít na časopis nárok v rámci registrace. Objednávku musí autorizovat středisko a na středisko je pak 1x ročně zaslána faktura k úhradě podle počtu zaslaných časopisů (25 Kč/kus). Časopis bude možné objednat i prostřednictvím www.send.cz, ale zde bude jedno číslo dražší (45 Kč) a tato možnost je spíše určena mimo skauty. 

Věříme, že se vám časopis bude líbit a bude vám k užitku. Za zpětnou vazbu budeme velmi rádi - posílat ji můžete na adresu julie.dominika. zemanova@skaut.cz.

Denisa Sochorcová
junior zpravodajka pro program

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1957x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu