....

Chyba na stránce: Výkazy podvojného účetnictví za roky 2014 a 2015 je třeba vložit do skautISu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2716-vykazy-podvojneho-ucetnictvi-za-roky-2014-a-2015-je-treba-vlozit-do-skautisu?autologin=1"

Výkazy podvojného účetnictví za roky 2014 a 2015 je třeba vložit do skautISu

Výkazy podvojného účetnictví za roky 2014 a 2015 je třeba vložit do skautISu

Jak jsme již na jaře informovali, přichází nová zákonná povinnost zveřejňovat výsledky hospodaření jednotlivých organizačních jednotek ve spolkovém rejstříku. Všech jednotek se toto bude týkat až po uzavření hospodaření roku 2016 (tedy společně s odevzdáváním hospodářského výkazu v registraci 2017), ale jednotky, které vedou podvojné účetnictví, musí zveřejnit zpětně své výkazy za roky 2014 a 2015.

Pro zjednodušení budeme využívat informační systém skautIS, kam jednotky nahrají naskenovanou účetní závěrku. O zaslání těchto dokumentů na rejstříkový soud se postará Kancelář ústředí.

Co je nutné vložit do skautISu:

  • Rozvaha
  • Příloha účetní závěrky

Co je volitelné:

  • Výkaz zisků a ztráty - pro ten zákon stanoví, že je účetní jednotky našeho typu, mohou ale nemusí zveřejňovat. Ústředí nechává na každé jednotce, jaké údaje se rozhodne zveřejnit.

Do skautISu je třeba nahrát za každý rok jeden soubor PDF, ve kterém budou naskenované všechny výkazy, které pro daný rok zveřejňujete. Na výkazech nesmí chybět podpis statutárního orgánu, kterým potvrzoval v daných letech sestavení účetní závěrky. (Podpis je na těchto výkazech běžný a obyčejně naskenovaný; na rozdíl od jiných dokumentů pro spolkový rejstřík tedy není úředně ověřen ani nijak konvertován.) Dokument vložený do skautISu musí potvrdit vedoucí OJ kliknutím na příslušné tlačítko a při tom mít tzv. ověřený účet (ten postupně automaticky získávají všechny osoby, které jsou v těchto dnech a týdnech s probíhajícími sněmy zapisováni do spolkového rejstříku).

Termín pro vložení dokumentů do skautISu je stanoven na 14. listopadu 2016 (stejně jako pro zápis osob v návaznosti na konání sněmů), prosíme však jednotky, aby tak učinily co nejdříve.

Návod: jak vložit výkazy do skautISu

Jak přesně postupovat při vkládání výkazů účetní závěrky do skautISu najdete v tomto návodu krok za krokem.

Směrnice ke zveřejnění výkazů

Celá problematika zveřejnění účetních závěrek za roky 2014 a 2015 je popsána i v právě vydané směrnici:

Pomoc a dotazy

Přivítáme, pokud okresy a kraje budou v této záležitost pomáhat svým podřízeným jednotkám, ať už vysvětlením, co je potřeba a do kdy udělat nebo případným ohlídáním, že daná povinnost bude včas naplněna.

V případě nejasností či komplikací nás neváhejte kontaktovat na registrace@skaut.cz

Bořek Slunéčko
místostarosta

Ondřej Peřina (Jerry)
organizační zpravodaj

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2579x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu