....

Chyba na stránce: O víkendu se uskutečnilo 87. zasedání Náčelnictva - co bylo na programu a jaké jsou výstupy jednání? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2758-o-vikendu-se-uskutecnilo-87-zasedani-nacelnictva?autologin=1"

O víkendu se uskutečnilo 87. zasedání Náčelnictva - co bylo na programu a jaké jsou výstupy jednání?

O víkendu se uskutečnilo 87. zasedání Náčelnictva - co bylo na programu a jaké jsou výstupy jednání?

24. – 25. září se Náčelnictvo v Praze na Křížku sešlo na svém prvním poprázdninovém jednání. Kromě několika novel řádů, projednalo také návrh parametrů rozpočtu na rok 2017 či Zprávu o hospodaření 2015 a zabývalo se revizí Strategie 2022.

Sobotní jednání zahájil blok věnovaný revizi Strategie 2022, během nějž členové Náčelnictva na základě návrhu PS NJ pro strategii projednali a schválili sloučení, vyřazení, ale i doplnění některých témat strategie. Na to pak v neděli navázalo projednávání Aktualizovaného plánu naplňování strategie předloženého Výkonnou radou, který však NJ vrátilo VRJ k přepracování (což samozřejmě nic nemění na tom, že dál běží práce na již zahájených tématech strategie).
Kromě toho Náčelnictvo projednalo a schválilo zadání SP Kvalita vzdělávacích akcí a revidované zadání SP Dostupnost vzdělávání (po sloučení s tématem Informace ve vzdělávání).

Členové NJ se dále schválili teze změn Řádu kmene dospělých a teze změn ŘVČČJ v souvislosti s připravovaným vzděláváním vedoucích středisek (součást SP Vzdělávání organizačních a hospodářských činovníků). Dále schválilo znění novely Disciplinárního řádu (1. čtení), Revizní řád a Řád pro ZvOJ, který otevírá pro řádem dané typy ZvOJ možnost mít omezený počet řádných členů. Na novelu řádu postupně naváže novelizace statutů jednotlivých ZvOJ.

Dalším blokem jednání byly materiály související s hospodařením a rozpočtem organizace. Členové Náčelnictva projednali a schválili Zprávu o hospodaření za rok 2015 a Parametry rozpočtu 2017 včetně členských příspěvků na příští rok.

Náčelnictvo dále projednalo Zprávu Výkonné rady a schválilo návrh na změnu ve složení VRJ na postu zahraničního zpravodaje, kterým se k 1. 10. 2016 stal br. Vojtěch Olbrecht - Fišer. Náčelnictvo zároveň poděkovalo ses. Anežce Novotné - Áše za práci, kterou v této funkci během více než 5ti let odvedla.

Náčelnictvo se seznámilo se závěrečnou zprávou výpravy na 23. světové skautské jamboree, které proběhlo v roce 2015 v Japonsku, a velmi děkuje týmu výpravy na 23. WSJ pod vedením ses. Mariany Ermlové - Máji za práci odvedenou při přípravě a realizaci akce.

Podrobnější výstupy z jednání budou v krátké době k dispozici v Zápisu z 87. zasedání Náčelnictva ve spisovně na Křižovatce, popř. v článcích ke konkrétním výstupům z jednání (parametry rozpočtu 2017, změna složení Výkonné rady atd.).

Za PS NJ pro komunikaci

Lenka Šablová

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 869x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu