Logo

Novým zahraničním zpravodajem Junáka – českého skauta se stal bratr Vojtěch Olbrecht – Fišer

Náčelnictvo na svém 87. zasedání projednalo návrh starosty na změnu složení Výkonné rady a schválilo jmenování bratra Vojtěcha Olbrechta - Fišera zahraničním zpravodajem.

Nahradí tak na tého pozici ses. Anežku Novotnou - Ášu, která se rozhodla práci ve VRJ po více než pěti letech ukončit.

 Bratr Vojtěch Olbrecht - Fišer působí od roku 2014 na pozici místopředsedy krajské rady Zlínského kraje a ve stávajícím volebním období byl členem Náčelnictva jako zástupce Zlínského kraje (a tuto funkci k 30. 9. 2016 rezignoval, neboť je neslučitelná s členstvím ve VRJ).

Mimo to je dlouhodobě aktivní v oblasti zahraničí, vykonával funkci vedoucího českého kontingentu na posledních dvou Středoevropských Jamboree (2014, 2016) a letos v létě byl členem delegace Junáka - českého skauta na Evropských skautských konferencích v Norsku.

Práci bude vykonávat jako dobrovolník.

 Skautský životopis br. Fišera je k dispozici zde.

Mezi kompetence zahraničního zpravodaje patří mimo jiné také organizace mezinárodních akcí a vysílání českých kontingentů a jednotlivců na ně, propagování mezinárodní dimenze skautingu a myšlenky, že jsme součástí celosvětového hnutí. V tom všem mu pomáhá Zahraniční odbor (tzv. ZoZoZ), který uvítá další zájemce o mezinárodní skauting pro pomoc s celou zahraniční agendou."

Ses. Anežka Novotná - Áša vykonávala práci zahraniční zpravodajky pro WOSM a WAGGGS a členky Výkonné rady s velkým nasazením (zejména v posledních dvou letech byla to byla práce opravdu velmi náročná vzhledem k intenzitě mezinárodních akcí a velikosti českých kontingentů na nichj) a přinášela spoustu inspirativních myšlenek do diskuzí a debat, kterých se ze své pozice účastnila.
Za to vše patří Áše velký dík.

 

Děkuji moc za sebe i celého Junáka. Měl jsem příležitost sledovat Tvou dobrovolnou práci a nasazení z bezprostřední blízkosti a k díkům přidávám veliký respekt a poděkování za spoustu inspirativních myšlenek a debat, práci ve VRJ a podporu starosty!

Lenka Šablová,
asistentka starosty

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1639x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura