Logo

Jaký byl Svojsík a v co věřil? Odpovědi nabízí kniha Signály z neznáma

Muže s knírkem zná z fotografií každý skaut, ale jaké poselství nám zanechal? Jaký chtěl, aby byl skauting, oddíly, jeho vůdci i čelní představitelé? Co si myslel třeba o statečnosti, korupci, kultuře či cestování?

Odpovědi najdeme především ve stovkách článků, které napsal do novin, časopisů či almanachů. Vybrali jsme ty, které jsou i po desítkách let živou inspirací pro dnešek a pomáhají k pochopení smyslu skautingu. A doplnili je o Svojsíkovo líčení příběhů z historie a z cestování po celém světě. Mnoho textů je určeno i dětem a tak se hodí pro přiblížení zakladatele skautingu členům našich oddílů.

Kupte si knihu Signály z neznáma na:
www.obchod.skaut.cz

Ukázky

Svojsík o skautingu ve službách první republiky

Při převratu vykonali skauti skvělý kus práce. (...) V kancelářích Národního výboru, kde se hromadila akta státní a dějinné důležitosti, hlídali za dne i noci jen skauti. Za vojáky, kteří byli v poledne u menáže, šli večer skauti s puškou na stráže.

Svojsík o ženách

Dívka v lese, se sekyrou v ruce, porážející stromy, stavící své chaty, radící se za večer a u táborového ohně a konající noční hlídky byla hotovou revolucí i v moderním názoru na ženu, ale obraz ten se vžil a s ostatním programem skautským, hlubokým vlivem našeho slibu a zákona, se školou skautské služby a vzájemné výchovy dal moderní době typ zušlechtěné dívčí bytosti, zdatné mravně i tělesně, statečné a se zdravým názorem na život i své poslání v rodině a společnosti.

Svojsík o duši stromu

Kmeny sbíhaly se v štíhlé gotické oblouky, větve se proplétaly v smělých kružbách, nebyl to však již les, ale klenba obrovského gotického chrámu, vznešenějšího všech katedrál světa. Nebyly to však chladné, mrtvé oblouky, jaké vídáme na kamenných zázracích vytvořených rukou člověka, ale ramena živoucích bytostí a nádherná klenba všecka šuměla a šeptala tajemnými hlasy. A zdálo se mi, že nemá konce to obrovské božiště, nejstarší a největší, neboť vyrostlo pro všechny, bohaté i chudé, učené i prosté, rudé, žluté, bílé i černé, neboť objímá veškerý svět. Té noci po prvé hledal jsem duši v stromových velikánech, snažil se rozuměti jejich mluvě a začal les milovati hlubokou láskou. Snad teprv od té chvíle byl jsem opravdu skautem.

Za TDC 
Tomáš Vovsík

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 859x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura