....

Chyba na stránce: Registrace 2017 se blíží. Zjistěte ve směrnici termíny i částky pro rok 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2796-registrace-2017-se-blizi-terminy-i-castky-v-prave-vydane-smernici-k-registraci?autologin=1"

Registrace 2017 se blíží. Zjistěte ve směrnici termíny i částky pro rok 2017

Registrace 2017 se blíží. Zjistěte ve směrnici termíny i částky pro rok 2017

Nová směrnice k registraci 2017 přináší několik důležitých změn a informací v oblastech, které se týkají většiny členů organizace a jejich jednotek, jako jsou termíny odevzdání registrace, výše členských poplatků, snížení poplatků za STS, termínů jejich zaplacení a další.

Termíny odevzdání registrace

Termíny pro zpracování a odevzdání dat registrace 2017 zůstávají obdobné jako v minulosti:

 • střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31.1.2017,
 • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději 31.1.2017,
 • okresy předají registraci krajům nejpozději 14.2.2017 a
 • kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28.2.2017.

Pozor: ZvOJ nově odevzdávají registraci ke stejnému datu jako střediska.

Výše členských příspěvků pro rok 2017

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2017 v této výši:

 • 245,- Kč na člena (205,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
 • dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
 • dále 24,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Základní členský příspěvek byl navýšen o 5,-Kč stejně jako v předchozích letech. Členský příspěvek za každé telefonní číslo v STS se snížil na 200,-Kč a tato část členského příspěvku slouží na zajištění STS a IT řešení (typicky skautIS apod., bez kterého by nebylo možné tuto členskou službu realizovat).

Připomínáme: Rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise; člen pak OJ platí členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a odpovídajícího členského příspěvku Junáka – českého skauta.

Termíny zaplacení členských příspěvků

Pro zaplacení členských příspěvků za členy byly stanoveny následující termíny, odlišné od termínů odevzdání registrace:

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28.2.2017,
 • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28.2.2017,
 • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14.3.2017 a
 • kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28.3.2017.

Další důležité informace

Nově pro všechny OJ: Pamatujte, že registraci netvoří pouze přehled registrovaných členů, ale také další součásti jako hospodářský výkaz za rok 2016 a účetní závěrka nebo její část za rok 2016, které ale všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1.1. a 15.4.2017 (pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10.7.2017, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15.4.2017).

Vkládání účetních závěrek za rok 2016 je novou povinností pro všechny organizační jednotky, která vzniká všem organizačním jednotkám Junáka - českého skauta ze zákona. Více informací získáte v návodu pro vložení účetních závérek do skautISu. Pro roky 2014 a 2015 povinnost vznikla jen jednotkám, která vedou podvojné účetnictví (do skautISu nahrávají v těchto měsících roku 2016; více v článku na Křižovatce), ale nahrávání dokumentů zpětně se netýká jednotek s jednoduchým účetnictvím. Všech organizačních jednotek se povinnost týká až za účetní rok 2016, tedy právě společně s registrací 2017.

Nově pro ZvOJ: Zvláštní organizační jednotky, kterým to ukládá jejich statut, předávají do KÚJ
a) výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2016 nejpozději do 15.4.2017 (stejně jako hospodářský výkaz),
b) rozpočet a plán činnosti na rok 2017 nejpozději do 15.4.2017 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31.1.2017).

Změny při zapisování změn do spolkového rejstříku: Prvního ledna 2017 nabyde účinnosti novela směrnice k evidenci údajů ve skautISu. Do novely se promítlo několik důležitých změn - v případě záměru změny sídla či názvu musí jednotka doložit rozhodnutí příslušného orgánu, který je kompetentní tuto směnu schválit (ve většině případech to bude středisková rada). Jedná se o požadavek rejstříkových soudů. Pokud změnu sídla plánujete, napište si o formulář na registrace@skaut.cz 

Směrnice k registraci a skautISu

Kompletní znění aktualizovaných směrnic k registraci 2017 i evidenci údajů ve skautISu si můžete standardně stáhnout ve spisovně

V případě dalších dotazů, nejasností apod. se na nás neváhejte obrátit e-mailem registrace@skaut.cz

Jan Novák (Honza)
asistent organizačního zpravodaje

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4507x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu