....

Chyba na stránce: Strategie 2022 prošla revizí, podívej se na změny. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2803-revidovana-strategie-2022-podivej-se-na-zmeny?autologin=1"

Strategie 2022 prošla revizí, podívej se na změny.

Strategie 2022 prošla revizí, podívej se na změny.

Od Valném sněmu Junáka v Litomyšli uteklo již přes dva roky. Sedmnáct strategických témat má již své zadání a projekty jsou v běhu. Přišel čas na plánovanou revizi, tak aby Strategický dokument odpovídal současným potřebám Junáka – českého skauta a zároveň reflektoval odpovědi na Těžké otázky směřování.

V dubnu letošního roku se otevřela veřejná diskuze nad revizí. Následně vznikl návrh v Pracovní skupině NJ pro Strategii a podněty přidala také VRJ. Po zapracování připomínek debatovalo zářijové Náčelnictvo, které také schválilo revidovanou verzi Strategického dokumentu.

 


 

Podívejte se i na to, jak se změnil dlouhodobý plán realizace Strategie 2022!

 


 

 

První změnou je doplnění části Vize o upřesňující odstavec, který vychází z odpovědí na Těžké otázky směřování Junáka – českého skauta.

„Pojďme společně usilovat o to, aby Junák - český skaut v roce 2022:

1/   Byl silnou a rostoucí organizací. Bude se nám dařit udržovat stávající oddíly a zakládat nové oddíly i na místech, kde zatím neexistují. Poroste stále počet členů a bude se dařit i růstu vnitřní kvality jednotek, a to především díky jejich stabilnímu a kvalitnímu vedení. Tak budeme společně lépe vědomě a čitelně naplňovat poslání Junáka a předávat skautskou myšlenku.

2/ Intenzivně podporoval vedoucí dětských oddílů. Aby se vedoucí mohli plně věnovat výchově dětí, budeme pro ně napříč organizací vytvářet optimální podmínky. Poskytneme jim dostupnou a kvalitní přípravu i dostatek podkladů a námětů pro oddílovou činnost. Pozornost bude věnována jejich motivaci a udržení podporovatelů a spolupracovníků při práci v oddíle a na středisku.

3/ Poskytoval svým činovníkům kvalitní vzdělávání. Činovníkům nabídneme dostatek možností kvalitně se připravit na zodpovědnou a náročnou práci v roli vychovatele mladých lidí a bude je podporovat i v jejich dalším vzdělávání. Vytvoříme prostor pro podporu a růst těch, kteří se o vzdělávání činovníků v Junáku starají.“

Další změnou je pět sloučení, vždy dvou prolínajících se témat v jedno.

4.1.1 Uspořádání a řízení organizační struktury Junáka + 4.1.2 Úloha ústředí v rámci organizace  4.1.1 Úloha organizačních úrovní

5.1.3 Zapojení odcházejících činovníků + 3.1.2 Společenství kolem středisek 5.1.2 Středisková společnenství

5.3.1 Podpora činovníků + 5.3.2 Motivace činovníků 5.3.1 Podpora činovníků

2.2.1 Prezentace skautingu na veřejnosti + 2.2.2 Obraz skautingu u dětí 2.2.1 Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti

5.2.3 Dostupné vzdělávání + 5.2.6 Informace o vzdělávání 5.2.3 Dostupné vzdělávání

Ze Strategie 2022 je plně vyřazeno dvanáct témat.

1.3.3 Spolupráce v oblasti výchovy

2.1.2 Komentování společenských otázek

2.3.2 Spolupráce se školami a školkami

2.3.3 Spolupráce s organizacemi

3.1.3 Spolupráce oddílů mladších členů s Kluby dospělých

4.2.2 Dlouhodobé plánování OJ

5.1.2 Zaměření na jednu funkci

5.1.4 Personální zázemí střediska

3.3.1 Solidarita

3.1.4 Sounáležitost

3.1.1 Spolupráce oddílů napříč věkovými kategoriemi

5.2.7 Skautské myšlenky ve vzdělávání

Poslední úpravou je doplnění o jedno nové Strategické téma, kterým je 1.2.5. Ochrana a bezpečí dětí.

Text: Usilujme o to, aby ochrana dětí a jejich fyzické i psychické bezpečí byly samozřejmým standardem při naší činnosti.

Cílový stav: Ochrana a psychické i fyzické bezpečí dětí jsou v rámci organizace považovány za zásadní téma, které je součástí vzdělávání činovníků i běžného programu. Existuje a je dodržován etický kodex chování k dětem. Jsou zavedena, dodržována a přirozeně přijímána taková preventivní opatření, která eliminují rizika ohrožení dětí a poskytují důvěru v dostatečné prověření bezúhonnosti vedoucích a dalších pracovníků s dětmi.

Zápis ze zářijového zasedání Náčelnictva si můžeš přečíst zde.

Celkový počet Stratgických témat se revizí snížil na 34 témat.

V blízké době vyjde revidovaná verze brožury Strategie 2022 jak papírově, tak i digitálně.

Set - Martin Křivánek a Tom Kozel

Strategický odbor
strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1522x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu