....

Chyba na stránce: Jak se změnil dlouhodobý plán realizace Strategie 2022? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2807-zmeny-v-dlouhodobem-planu-realizace-a-jak-si-vede-strategie-2022-dnes?autologin=1"

Jak se změnil dlouhodobý plán realizace Strategie 2022?

Jak se změnil dlouhodobý plán realizace Strategie 2022?

Revize dokumentu Strategie 2022 Junáka – českého skauta, o které se víc dočteš v tomto článku, přinesla potřebu revidovat také Dlouhodobý plán realizace Strategie. Výkonná rada proto připravila aktualizovanou verzi, kterou následně schválilo říjnové Náčelnictvo. Pojďme se podívat, v čem se plán změnil.

Dlouhodobý plán realizace je dokument, souhrnně popisující, ve kterém roce se na daném strategickém tématu začne pracovat, kdy realizace skončí a jaká priorita se mu přikládá. Priorita určuje, kolik finanční i personální podpory se tématu dostane a jak velké cíle si budeme stanovovat. S ohledem na dlouhodobý plán aktuálně vzniká roční plán Výkonné rady pro rok 2017.

 


Podívej se i na to, jakou revizí prošla celá Strategie 2022!


 

Hlavní změnou je „rozvolnění“ témat. Za prvé snížením počtu strategických témat vzniklo více prostoru soustředit se na běžící realizace. Za druhé rozvolnění přináší také rozprostření realizací do celé šířky 8 let, se kterou Strategie do roku 2022 pracuje.

Novinkou je vytvoření tzv. pauzy, kdy realizace poběží rok či dva, pak se práce na tématu pozastaví a v plánovanou chvíli se realizace opět rozběhne. Přínosem by měl být čas využitelný, ke sledování posunu v dané oblasti.

Pro lepší přehlednost nabízíme zobrazení v trellu.
Pro tisk v pdf.

Další změnu přineslo vyřazení témat s prioritou 5 a zrušení priority 4, takže aktuálně rozlišujeme pouze tři stupně priorit:

  • Priorita 1: nejdůležitější témata v rámci Strategie; snaha o významné posunutí tématu kupředu; předpoklad řady dílčích projektů a zapojení širokého spektra členů; nastavujeme ambiciozní cíle; představujeme si významné dopady na činnost Junáka; téma bude realizováno pravděpodobně více let (více než 3 či 4 roky); profesionální podpora
  • Priorita 2: důležité téma, v rámci kterého chceme dosáhnout pokroku; předpoklad řady dílčích projektů a zapojení širokého spektra členů; nastavujeme přiměřené cíle s dopady na činnost Junáka; téma bude realizováno pravděpodobně do tří let; profesionální podpora
  • Priorita 3: téma, v rámci kterého chceme učinit dílčí pokrok; předpokládáme jeden či několik dílčích projektů; téma bude realizováno pravděpodobně během roku až tří; možná částečná profesionální podpora


 

Závěrem přinášíme pohled na současný stav realizace Strategie 2022.

Své zadání má 17 strategických témat, z toho sedm má schválený plán realizace, tj. seznam konkrétních projektů, které dané téma naplňují, plus jejich harmonogram.

Podrobnosti najdeš na webu Strategie 2022.

Set - Martin Křivánek a Tom Kozel
Strategický odbor
strategie@skaut.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1407x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu