....

Chyba na stránce: Nadace Pangea podporuje dobrovolnictví - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2819-i-vy-muzete-pozadat-o-prispevek-na-vase-aktivity?autologin=1"

Nadace Pangea podporuje dobrovolnictví

Nadace Pangea podporuje dobrovolnictví

Nadace Pangea http://www.nadacepangea.cz/

Slušný člověk, slušnější svět aneb PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

http://www.nadacepangea.cz/granty-nadace/

Datum uzávěrky: 30. 11. 2016

Posláním Nadace Pangea je mimo jiné iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví, k zušlechtění a nápravě životního stylu. Nadace Pangea proto každoročně vyhlašuje řízení k získání grantů z výnosů nadačního jmění.

Příspěvky se pohybují v řádech desítek tisíc pro jednotku.

Programové téma pro rok 2016 je „Slušný člověk, slušnější svět aneb Podpora dobrovolnictví“ s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti, na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace.

Vyplněné přihlášky s přiloženým projektem je možné podávat do 30. 11. 2016, 17 hodin. Podpořené projekty se uskuteční v roce 2017. http://www.nadacepangea.cz/informace-k-vyzve-a-prihlaska/

Granty nadace jsou určeny nevládním, nepolitickým, neziskovým organizacím, které realizují rozvojové a vzdělávací projekty.

Granty obecně slouží k podpoře úsilí o zlepšování pozitivních vztahů mezi generacemi, národnostmi, menšinami, podpoře vzdělanosti, aktivity, občanské a lidské angažovanosti zmíněných skupin občanů ČR.

Na co granty určeny nejsou?

  • Na reklamu organizace
  • Na krytí mzdových prostředků
  • Na krytí dluhů a splátek úvěrů
  • Na nákup PC, hardwarového a softwarového vybavení

Jaké jsou požadavky a podmínky výběrového řízení?

  • Doložení právní subjektivity organizace (aktuální výpis z rejstříku)
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace
  • Včasné zaslání přihlášky (vytištěné s podpisem, ne elektronicky)
  • Předložení písemně vypracovaného projektu

Přihlášku naleznete v sekci „Informace k výzvě a přihláška“, v případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu nadace.pangea@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 727 930 774.

Inspirace pro Vás!!

http://www.nadacepangea.cz/granty-nadace/podporene-projekty/

Mezi projekty podpořenými v období 2009 - 2015 najdete:

Tiskové a distribuční centrum, projekt Mobilní databáze her Miloše Zapletala.

Středisko Vyškov, projekt VRK – vyškovský rádcovský kurz.

Středisko Zábřeh, projekt Pojď s námi ven pro úsměv do dětských domovů a do světa neorganizované mládeže (spolu s TOM Brno si rozdělili dětské domovy v regionu a vyrobili si atrakce nebo speciální předměty a organizovali v dětských domovech netradiční a zábavné využívání volného času).

Středisko Zábřeh – projekt Pojď s námi.

Středisko Zábřeh – Ohnivecké semináře 9, (materiály pro semináře).

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1389x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu