....

Chyba na stránce: Přemýšlíte o kandidatuře do některého z ústředních orgánů? Poradíme vám, jak na to! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2830-premyslite-o-kandidature-do-nektereho-z-ustrednich-organu-poradime-vam-jak-na-to?autologin=1"

Přemýšlíte o kandidatuře do některého z ústředních orgánů? Poradíme vám, jak na to!

Přemýšlíte o kandidatuře do některého z ústředních orgánů? Poradíme vám, jak na to!

Někteří se domnívají, že funkce ústředních orgánů jsou pouze pro pár vyvolených činovníků naší organizace. To je ovšem omyl. Tyto funkce jsou dostupné všem činovníkům ze všech koutů republiky a je velmi přínosné, pokud je zastoupení pestré. Pokud jste třeba jen uvažovali o kandidatuře do některého z těchto orgánů, přečtěte si, co pro to udělat.

Volené ústřední funkce

Na Valném sněmu je volena část členů Náčelnictva - kromě náčelní, náčelníka, místonáčelní a místonáčelníka je voleno dalších pět můžů a pět žen jako volení členové Náčelnictva. Dále sněm volí sedm členů Ústřední revizní komise a pět členů Rozhodčí a smírčí rady.

Podávání návrhů na kandidáty

Pokud se rozhodnete kandidovat do některé z výše uvedených funkcí, je nejjednodušší podat kandidátku prostřednictvím vašeho okresního či krajského sněmu (není nutné, abyste byli jejich delegáti) a to nejpozději 6. února 2017. V případě nestihnutí tohoto termínu může být vaše kandidátka podána jako pilná, a to opět prostřednictvím okresního či krajského sněmu, případně prostřednictvím okresní či krajské rady.

Poté, co budete sněmem VOJ (případně radou VOJ v případě pilné kandidatury) schváleni, zadejte svou kandidátku do skautISu a v ní tuto informaci uveďte. Ve skautISu je třeba si vyhledat Valný sněm prostřednictví tlačítka "Akce" > "Sněmy" > zadat číslo Ústředí "1" pomocí "dalekohledu" si Ústředí dohledat a následně i Valný sněm.

 

Poté, co si rozkliknete Valný sněm, použijte záložku "Volené funkce" a vyberte si, na kterou z nich si přejete kandidovat.

Následně je třeba vyplnit požadované náležitosti návrhu na kandidáty dle čl. 28 a 29 směrnice k XV. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2016/17:

Mezi povinné náležitosti návrhu na kandidáta patří (většinu údajů předvyplní automaticky skautIS a stačí je zkontrolovat):
a) identifikace kandidujícího (jméno, příjmení, případně přezdívka, rok narození, obec trvalého bydliště),
b) určení funkce, na kterou kandiduje,
c) funkční kontaktní údaje (telefon, e-mail – pokud je kandidát má),
d) informace o splnění povinných kvalifikačních požadavků pro kandidovanou funkci,
e) informace o relevantních činovnických funkcích, zastávaných v minulosti či dosud (tedy funkcích, které jsou podstatné pro funkci, na kterou dotyčný kandiduje),
f) evidenční číslo a název střediska, kde je dotyčný řádně členem,
g) informace o navrhovateli kandidatury (u orgánů nejlépe doplněné o datum schválení),
h) čestné prohlášení o občanské bezúhonnosti dle čl. (226) OŘJ (není-li přímo doloženo) a
i) souhlas kandidáta s kandidaturou.

V případě návrhu na kandidáta člena Ústřední revizní komise nebo člena Rozhodčí a smírčí rady, z důvodu zapisování osob do spolkového rejstříku, mezi povinné náležitosti návrhu patří navíc:
a) rodné příjmení (je-li jiné než aktuální příjmení),
b) místo a okres narození a
c) státní občanství.

Poté je třeba zadat do kolonky "Doporučení" údaje o tom, který sněm VOJ (případně rada VOJ) kandidáta doporučuje, a obsah doporučení:

 

Návrh je také možné podat kandidátní komisi prostřednictvím doručení vyplněného vzorového formuláře (k dispozici ve spisovně na Skautské křižovatce, skaut.cz/spisovna) a ta pak kandidátku do skautISu zadá.

Kvalifikační požadavky pro jednotlivé funkce

Pro funkci voleného člena Náčelnictva jsou povinnými kvalifikačními požadavky složená vůdcovská nebo organizační či hospodářská zkouška a
a) nejméně 2 roky praxe činovníka ústředí nebo
b) působení v roli stálého instruktora na nejméně 2 ročnících lesní školy či kurzu nebo
c) nejméně 2 roky praxe v radě VOJ nebo jako zpravodaj VOJ.

Pro funkce náčelní, místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka jsou nutné stejné kvalifikační požadavky jako pro člena NJ
a dále nejméně 2 roky praxe člena ústředních orgánů.

Pro funkci člena Ústřední revizní komise jsou povinnými kvalifikačními předpoklady
a) nejméně středoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru nebo
b) nejméně 5 let praxe ve funkci statutárního orgánu OJ, hospodáře VOJ či člena revizní komise VOJ nebo
c) hospodářská zkouška nebo
d) nejméně 5 let odborné civilní praxe v oblasti hospodaření či hospodářské kontroly.

Pro funkci člena Rozhodčí a smírčí rady jsou povinnými kvalifikačními předpoklady nejméně 5 let praxe činovníka Junáka a
a) nejméně středoškolské vzdělání právního směru nebo
b) organizační zkouška nebo
c) nejméně 3 roky odborné civilní praxe v právní oblasti.

Pokud je mezi kvalifikačními předpoklady doba praxe ve funkcích, je možné ji splnit i součtem doby výkonu více funkcí, pokud nebyly vykonávány souběžně.

Zde shrnuté požadavky na návrhy kandidátů jakož i kvalifikační předpoklady a další informace naleznete v Řádu Valného sněmu a Směrnici k Valnému sněmu.

Jan Novák (Honza)
asistent organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1101x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu