....

Chyba na stránce: Podzimní koloběh jednání Náčelnictva pokračuje. Jaké jsou výstupy z 88. zasedání NJ a co bude na programu prosincového jednání? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2845-podzimni-kolobeh-jednani-nacelnictva-pokracuje-jake-jsou-vystupy-z-88-zasedani-nj-a-co-bude-na-programu-prosincoveho-jednani?autologin=1"

Podzimní koloběh jednání Náčelnictva pokračuje. Jaké jsou výstupy z 88. zasedání NJ a co bude na programu prosincového jednání?

Podzimní koloběh jednání Náčelnictva pokračuje. Jaké jsou výstupy z 88. zasedání NJ a co bude na programu prosincového jednání?

88. zasedání Náčelnictva proběhlo ve dnech 22. a 23. října na Staromáku a jeho sobotní část – prezentace výstupů GSAT (viz níže) - byla otevřená skautské veřejnosti. Jednání pak pokračovalo v neděli a projednávané materiály souvisely zejména s probíhajícími novelizacemi ŘVČČJ a Organizačního řádu, Strategií 2022 a blížícím se Valným sněmem.

V listopadu 2015 proběhlo hodnocení The Global Support Assessment Tool (GSAT) organizované ze strany WOSM, o které Výkonná rada požádala a jímž Junák - český skaut následně úspěšně prošel. Stal se tak v pořadí sedmou evropskou skautskou organizací, která úspěšně prošla kontrolou pro získání celosvětového certifikátu kvality skautských organizací. Jedná se o nástroj hodnocení, který připravil WOSM ve ve spolupráci s francouzskou výzkumnou společností SGS (Société Générale de Surveillance) a který slouží jako standard kvality při porovnávání skautských organizací na celém světě.  Poskytuje přehled o silných a slabých stránkách organizace, radí jak vylepšit vztahy se všemi, kteří organizaci ovlivňují v nejširším možném měřítku - rodiče, děti, média, stát a další) a v neposlední řadě pomáhá samotnému WOSM mít přehled o kvalitě skautingu v jednotlivých členských zemích. Ses. Novotná - Áša a br. Výprachtický - José seznámili prostřednictvím prezentace přítomné s tím, jak se VRJ na hodnocení připravovala, jak audit probíhal a následně pak s jeho výstupy a s tím, jak s nimi VRJ plánuje dál pracovat.

 

Nedělní jednání zahájil blok materiálů souvisejících s Valným sněmem, který proběhne za 4 měsíce ve Velkém Meziříčí. Náčelnictvo schválilo Kandidátní komisi VSJ a diskutovalo o podobě zprávy o své činnosti, kterou bude delegátům sněmu předkládat, a dalších možnostech prezentace své práce. Část jednání věnovalo také předsněmové diskuzi, konktrétně debatě k tématu Dospělí v organizaci. Cílem je mj. to, aby se členové NJ mohli lépe účastnit diskuzí k tématům na okresních/krajských sněmech a mohli tam přenášet názor Náčelnictva.   

 

Další skupinou předložených materiálů byla skautská legislativa – tedy aktuálně projednávané novely řádů. Členové NJ schválili ve 2. čtení Disciplinární řád, v 1. čtení schválili část Organizačního řádu týkající se mladších činovníků a přílohu řádu (Přehled funkcí) a dvě části ŘVČČJ – vzdělávání vedoucích středisek a Skautský kompetenční model (resp. jeho zapracování do řádu). Na programu bylo opět i téma Zastoupení KD a vodních skautů v radách VOJ – zde si NJ vyjasnilo a potvrdilo výstupy z minulého jednání a schválilo je ve formě teze.

 

Náčelnictvo také opětovně projednalo Dlouhodobý plán naplňování Strategie 2022, který Výkonná rada předložila upravený dle doporučení NJ ze zářijového zasedání a který NJ po krátké diskuzi schválilo.

 

Zajímají-li vás některý z bodů jednání podrobněji, nebo se chcete seznámit s kompletním programem a průběhem jednání, přečtěte si Zápis z 88. zasedání Náčelnictva, který je k dispozici ve spisovně na Křižovatce. V případě dotazů se můžete obrátit zástupce svého kraje v NJ, nebo přímo na mail nj_komunikace@skaut.cz.

 

A co čeká členy Náčelnictva na prosincovém jednání?

Ani poslední letošní Náčelnictvo nebude trpět nedostatkem materiálů J. Jedním z významných bodů programu bude jistě projednávání Rozpočtu organizace na rok 2017. Dále se bude NJ zabývat Plánem práce Výkonné rady na příští rok a samozřejmě také přípravou Valného sněmu. Ke schválení ve 2. čtení je předložena komplexní novela Organizačního řádu, Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků a také Krojový řád (v návaznosti na nové odborky skautů a skautek). Zpravodajka pro vzdělávání předkládá NJ ke schválení teze změn systému oprávnění pro vzdělavatele a do 1. čtení je předložen materiál Zastoupení KD a vodních skautů v radách VOJ.  

 

Za PS NJ pro komunikaci napsala
Lenka Šablová
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 482x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu