....

Chyba na stránce: Medaile Merkura – nová možnost ocenění schválena - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2866-medaile-merkura-nova-moznost-oceneni?autologin=1"

Medaile Merkura – nová možnost ocenění schválena

Medaile Merkura – nová možnost ocenění schválena

Náčelnictvo na jednom ze svých jarních jednání schválilo statut nového vyznamenání – Medaile Merkura. Nějaký čas trvalo následné zadání a výroba insignie, ale i ta už je na světě a v první polovině prosince budou připraveny i příslušné dekrety.

Ocenění je určeno především členkám a členům Junáka, kteří se výrazně podílejí na ekonomickém či organizačním zajištění činností organizačních jednotek Junáka - českého skauta (tedy např. pro hospodáře a hospodářky OJ, správce základen, organizátory velkých regionálních akcí, závodů a dalších).Vyznamenání má tři stupně – bronzový, stříbrný a zlatý, jejichž udělení je odstupňováno nejen délkou práce na činovnické pozici, ale i kvalitativním posunem či šíří záběru.

Statut vyznamenání k tomu říká

  • Medaili Merkura 1. stupně za alespoň 5 let činnosti v hospodářské či organizační oblasti - tento stupeň by měl (až na velmi výjimečné případy) schvalovat skautský kraj (resp. KRJ)!
  • Medaili Merkura 2. stupně za alespoň 10 let činnosti v hospodářské či organizační oblasti, kdy činnost musí svoji podstatou přesahovat domovskou (základní či zvláštní) organizační jednotku (např. práce pro VOJ či servis pro jednotky v rámci regionu (okresu) atp.) po dobu delší než 5 let.
  • Medaili Merkura 3. stupně za alespoň 15 let činnosti v hospodářské či organizační oblasti, kdy činnost musí svoji podstatou přesahovat domovskou organizační jednotku po dobu delší než 5 let. Výsledky práce činovníka musí mít mimořádný význam pro skautský kraj nebo Junák (jako celek) a pro rozvoj hospodářských nebo organizačních činovníků.

Navrhovateli vyznamenání může být jakýkoliv činovník nebo činovnice Junáka – českého skauta, schvalovatelem může být skautský kraj (bronzový a stříbrný stupeň) nebo Náčelnictvo (všechny stupně vyznamenání). Udělovateli jsou náčelníci či náčelník.

 

Na insignii vyznamenání bude zobrazen Merkur, římský bůh obchodu. Stužka má žluto-fialovou barvu.

Statut vyznamenání je k dispozici ve spisovně na Křižovatce nebo přímo zde.

Návrhy na toto vyznamenání lze podávat standardním způsobem, tj. na formuláři Návrh vyznamenání, který je třeba v papírové podobě zaslat do Kanceláře ústředí.

Lenka Šablová
asistentka starosty

Save

Save

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3278x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

13 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu