Logo

Termíny vyúčtování dotací za rok 2016 se blíží!

Obecně platí, že akce má být vyúčtována nejpozději do měsíce po jejím skončení. Pro projekty, které končí po 15. listopadu, je pak nejzazší termín pro vyúčtování 15. prosince. 

Nabízíme Vám možnost zaslat vyúčtování e-mailem ke kontrole a následně až poštou podepsané originály. Předejdeme tak dvojímu zasílání.
 
Prosím nenechávejte předložení vyúčtování na poslední chvíli!

Pokud již nyní víte, že dotaci nevyužijete (částečně/vůbec), tak nás obratem informujte. Vrácené prostředky musíme přerozdělit jiným projektům a není to možné řešit až na konci prosince. 
 

Způsob odevzdání vyúčtování

Vyúčtování provozních dotací nižších organizačních jednotek se řídí termíny stanovenými nadřízenou jednotkou. Jedná se o dotace provozní, dotace pro neorganizovanou mládež, dotace na opravy a údržbu, mimořádné dotace (např. Strategie v oddílech) a o dotace na celostátní akce. Prozatím se všechna vyúčtování odevzdávají v originálech, podepsané vedoucím/zástupcem organizační jednotky a členem revizní komise. Před samotným odevzdáním je možnost zaslat podklady ke kontrole e-mailem na: kancelar@skaut.cz
 

Vyúčtování vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce se vyúčtovávají přes skautIS, prosíme tedy všechny hlavní organizátory, aby si zkontrolovali, zda mají ve skautISu správně a kompletně vyúčtovanou dotaci na vzdělávací akce. V případě technických problémů nás kontaktujte emailem na KÚJ.

Nejčastěji se vyskytující chyby v dotacích:

pro formuláře: Vyúčtování účelové dotace (dále dot_v1), Přehled o úhradách plateb (dále dot_v2):

pro dotované náklady uvedené na formuláři dot_v2:

pro formulář Vyúčtování projektu a Vyúčtování dotace na akci:

pro souhrnné formuláře (Přehled akcí, Přehled dotací na provozní náklady):

Úkoly pro hospodáře:

Kontrola, zda do nákladů jsou zahrnuty jen doklady související s projektem a do dotovaných položek jsou zahrnuty doklady, které jsou v souladu s rozhodnutím (lze je hradit z dotace). Poskytnutá dotace dosahuje maximálně 70% z celkových nákladů. Vhodné je v účetnictví označit doklady, které byly z dotace hrazeny.

Úkoly pro revizní komisi:

Kontroluje činnost hospodáře a v předkládaném vyúčtování kontroluje, zda doklady uvedené na dot_v2 souhlasí s účetnictvím (zejména číslo dokladu a obsah). Před kontrolou si přečtěte rozhodnutí či smlouvu, na základě které jednotka dotaci obdržela. Jsou v ní uvedeny podmínky vyúčtování i účel peněz. Nezapomeňte zkontrolovat i přidělenou částku.

Martina Adamová (Sepka)
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1245x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura