....

Chyba na stránce: Vedoucím na táboře BSA: přihlašování na léto 2017 spuštěno! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2893-vedoucim-na-tabore-bsa-prihlasovani-na-leto-2017-spusteno?autologin=1"

Vedoucím na táboře BSA: přihlašování na léto 2017 spuštěno!

Vedoucím na táboře BSA: přihlašování na léto 2017 spuštěno!

Výjezd do zahraniční bývá většinou obohacením - a když je ten výjezd do USA, trvá minimálně šest týdnů a jeho náplní je zajišťování programu pro americké skauty, skautky, vlčata a světlušky na jedné z místních bohatě vybavených základen základen, je obohacení přímo zárukou!

BSA přes léto provozuje asi 400 tábořišť, táborový turnus většinou trvá 1 týden. Tábořiště bývají otevřená 6–11 týdnů. Tábora se v jednom turnusu účastní průměrně 150–200 dětí v 10–15 skupinách. Na táboře jsou nabízeny různé aktivity jako například plavání, první pomoc, lodě, orientace v terénu, výlety, rukodělné aktivity, ochrana přírody a jiné - program zajišťují vedoucí, kterých je dle velikosti tábora 15–75. Před zahájením tábora probíhá povinná týdenní příprava, kde se vedoucí vyškolí ve všem, co je bude na táboře čekat.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • věk 18–30 let
 • být členem/členkou Junáka - českého skauta
 • dobrá znalost angličtiny
 • schopnost vést táborový program
 • být k dispozici alespoň na 6 týdnů počínaje červnem (nejpozději od 1. července)

Pobyt a strava na táboře jsou zdarma, BSA vám uhradí také pojištění po dobu pobytu na táboře (nevztahuje se na cestu a případné následné cestování po USA). Odměna za vedení na táboře se pohybuje okolo 150–175 USD za týden. BSA vystaví dokumenty pro získání víza J-1. Letenku si každý účastník/účastnice zajišťuje a platí sám/sama.

Jak se přihlásit?

 • Vyplňte přihlášku a potvrzení od lékaře, které najdete pod článkem.
 • Do 15. ledna 2017 zašlete přihlášky do Kanceláře ústředí Junáka (Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00), obálku označte nápisem BSA.
 • Přihlášky poté budou odeslány do USA.
 • BSA vás pak budou v průběhu dubna kontaktovat s výsledkem přijímacího řízení.

Co všechno je třeba vyplnit a doložit?

 • Pečlivě prostudujte přihlášku. Kromě osobních údajů obsahuje i formuláře pro doporučující dopisy (jeden od osoby ze skautského prostředí, jeden od osoby z veřejného života - učitel, kamarád, ...).
 • K přihlášce je třeba přiložit dvě pasové fotografie a kopii (sken) obou stran průkazu pojištěnce
 • Dále přiložte také kopii platného pasu
 • Formulář lékařského potvrzení je v angličtině - před návštěvou ordinace se ujistěte, že to pro vašeho lékaře není problém
 • Vyžadován je certifikát podepsaný jazykovou školou nebo akademickou institucí, strvrzující patřičnou úroveň angličtiny. Takovým dokladem může být certifikát z jazykového kurzu anebo také kopie školního vysvědčení (maturitního, závěrečného) se známkou z angličtiny 1-3 nebo obdobné potvrzení o složení vysokoškolské zkoušky. V takovém případě doporučujeme jasně označit příslušné řádky (název předmětu + hodnocení). V případě nejasností nás kontaktujte na international@skaut

Chcete více informací?

 • přečtěte si detailní podmínky účasti v přiložených souborech
 • podívejte se na stránky BSA
 • pokud nenajdete odpověď na své otázky, obraťte se na international@skaut.cz

Barbora Brtnová - Šalupa, asistentka zahraničního zpravodaje

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 659x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu