....

Chyba na stránce: Dotační program "Strategie v oddílech" opět hledá rozvojové projekty. Žádat lze až 30 000 Kč. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2999-dotacni-program-strategie-2022-v-oddilech-opet-hleda-rozvojove-projekty-zadat-lze-az-30-000-kc?autologin=1"

Dotační program "Strategie v oddílech" opět hledá rozvojové projekty. Žádat lze až 30 000 Kč.

Dotační program "Strategie v oddílech" opět hledá rozvojové projekty. Žádat lze až 30 000 Kč.

První roční dotačního programu "Strategie v oddílech" se uzavřel s koncem kalendářního roku. Podporu využilo 13 vybraných projektů, mezi které bylo rozděleno 157 000 Kč. Peníze pomohly například opravit klubovnu v Trutnově, postavit nové lodě skautům z Modřic nebo pořídit první vybavení nově založeným oddílům ze Suchdola nebo Čejkovic. Dotační program se osvědčil, proto jej tímto nabízíme oddílům i pro rok 2017. Pošli svůj projekt do 9. března a získej až 30 000 Kč.

 

Podmínky programu jsou stejné jako v loňském roce. Dotační program "Strategie 2022" v oddílech nabízí střediskům a oddílům možnost žádat o částky v rozmezí 5 000 - 30 000 Kč, které jsou určené pro rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni. Pro tento program uvolnilo pro letošní rok Náčelnictvo celkem 300 000 korun, záměrem je podpořit zhruba 20 - 50 zajímavých projektů.

 

Cílovou skupinou pro využití dotací jsou oddíly a střediska. Žádosti předkládají střediska. Pokud vznikne nějaký nápad či projekt na úrovni okresu nebo kraje, ozvěte se nám na strategie@skaut.cz. Domluvíme se na možnostech financování v rámci jiného programu.

 

Příklady možného využití

Všechny tyto příklady vychází z konkrétních strategických témat ve Strategii:

 • zakládání nových oddílů

 • pomoc s inkluzí v oddíle

 • podpora roverské věkově kategorie

 • společenství kolem středisek

 • spolupráce mladších členů s Kluby dospělých

 • organizace setkání a výměn zkušeností

 • aktivity podporující vedoucí středisek, hospodáře, výchovné zpravodaje (setkávání, speciální vzdělávání, rozvoj)


Pro další možné využití hledejte ve strategických tématech Strategie Junáka do roku 2022.

Využití a podmínky získání

Žádosti je možné podávat o částku v rozsahu 5 000 Kč - 30 000 Kč. Pokud by váš projekt potřeboval vyšší částku (max. do 50 000 Kč), kontaktujte nás prosím a domluvíme se na individuálním navýšení dotace. Žadatel se podílí na projektu minimálně z 30 % vlastními zdroji. Tzn. například při žádosti o 5 000 Kč budou celkové náklady minimálně 7 143 Kč.


Žádosti budeme přijímat do
9.3. 2017 skrze vyplněný formulář, který naleznete na adrese formulare.skauting.cz/form/strategie
Zároveň vyplníte předpokládaný rozpočet vašeho projektu.


Nejpozději do 19. března vše vyhodnotíme a o výsledcích obratem informujeme žadatele.

Peníze budou následně zaslány na účet jednotky, po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e‑mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).


Vyúčtování dotace je nutné do 15. prosince 2017
.
Přesné podmínky vyúčtování obdržíte společně s rozhodnutím. Odevzdat závěrečnou zprávu bude jednou z nutných podmínek.


Podmínky získání finanční podpory
Je možno požádat o podporu na projekty, které splňují tyto tři podmínky:

 • projekt naplňuje konkrétní téma Strategie Junáka do roku 2022.

 • projekt je na lokální úrovni - je zřejmý přínos konkrétnímu středisku či oddílu

 • projekt je nová věc, něco, co středisko či oddíl do této doby nedělalo

 
Zacílení je schválně široké, aby vám dalo možnost přemýšlet nad tím, co je pro ně opravdu přínosné.
O udělení finanční podpory bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude základním kritériem naplnění tří podmínek (viz výše).

Tento program bude minimálně tříletý - ročník 2017 je aktuálně druhým rokem.

 
Zdroje není možné žádat na tyto položky:

 • mzdové náklady

 • výdaje na aktivity v zahraničí

 • investiční majetek (pořizovací kusová cena nad 40 000 Kč)

 • drobné občerstvení (je možné platit stravu na akci, nikoliv však občerstvení)

Harmonogram

 • 9. března - termín odeslání žádostí

 • 20. března - výběr žádostí, které získají podporu

 • březen až prosinec - čerpání zdrojů

 • 15. prosinec 2017 - vyúčtování, odevzdání závěrečné zprávy (aby bylo možné aplikovat projekt i jinde)

 

Příklady projektů z minulého roku

přístav Slanečci Kolín
V obci Radim se podařilo založit nový koedukovaný oddíl vlčat a světlušek, který má za tři měsíce už 16 nováčků. Starají se o ně tři vedoucí, všichni z obce, bez předchozích zkušeností. Proto jim s vedením oddílu pomáhají zkušení kapitáni kolínského přístavu. Díky dotaci částečně vybudovali elektroinstalaci srubu, který slouží jako zázemí oddílu a nakoupili drobné vybavení, které usnadní užívání objektu.

středisko Žamberk
Projekt se skládal celkem ze tří setkání – neformálního setkání oldskautů, víkendu na zahradě u letiště, kde byla tvořena mapa zahrady, a společné výpravy oldskautů, skautů a skautek. Dotace byla použita na výrobu 30 cedulí, kterými skauti a skautky označili dřeviny na zahradě. Dále pak na ubytování a cestovné na společných akcích s oldskauty, prože právě propojení mladší a starší generace byl jeden z cílů projektu.

středisko Řehoře Mendla Brno
V současnosti je v Brně jediný skautský čistě vodácký oddíl. Otevřením nové vodácké družiny byla rozšířena nabídka a zejména v Modřicích bude tato činnost jedinečná. Nově vzniklá družina má v současné době sedm členů. Prostředky dotace byly využity na nákup materiálu, potřebného k výrobě lodí. Samotnou výrobu si obstará družina sama za pomoci vedoucích a rodičů. Dále byl z dotace pořízen vlek na přepravu lodí.

 


 
S případnými dotazy se prosím obracejte na
strategie@skaut.cz (čte Set a Tom).

 
Set - Martin Křivánek a Tom Kozel,

Strategický odbor

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2929x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu