....

Chyba na stránce: Vychází nová Směrnice k táborům přinášející důležité změny - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3018-vysla-novelizovana-smernice-k-taborum-s-nekterymi-dulezitymi-zmenami?autologin=1"

Vychází nová Směrnice k táborům přinášející důležité změny

Vychází nová Směrnice k táborům přinášející důležité změny

Pokyn k táborům, který vycházel v uplynulých letech, se nyní změnil na Směrnici k táborům. Najdete v ní nadále základní důležité informace pro pořádání tábora včetně metodických poznámek. Dále do směrnice přibyla řada nových informací zejména z obecných právních předpisů.

Samotná podstata směrnice i postupy, na které byly organizátoři táborů zvyklí, se však nemění a ze strany naší organizace žádné nové povinnosti nepřicházejí. Vše podstatné najdou organizátoři táborů i nadále v sekci www.skaut.cz/tabory.

S novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště. Dále se prodloužila platnost posudků o zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při zotavovací akci na dva roky (tzv. "papírů na hlavu"). Ověřte si však, že u posudků, které lékař vydává, není tato platnost zkrácena na jeden rok (obvykle neúmyslně proto, že lékař o novele zákona neví).

Do směrnice přibyla část o povinném očkování účastníků zotavovacích akcí. Očkovací průkaz a posudek o zdravotní způsobilosti účastníků jsou dobrým dokladem o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně, že je proti nákaze imunní či že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci - vedoucí tábora se tak zbytečně nevystavuje riziku případných pokut. Další informace o povinném očkování účastníků tábora naleznete v tomto článku.

V souvislosti s postupným rozšiřováním tzv. záplavových zón u povodí vodních toků doporučujeme, aby si tábory, kterých by se umístění na některé z těchto zón mohlo týkat, tuto skutečnost dopředu ověřily (viz mapa záplavových území). V těchto zónách se v tuto chvíli tábory běžně konat nemohou (§ 67 odst. 2 písm. d) vodního zákona) a tábořiště, která do aktivních záplavových zón ještě před rokem nespadala, se v něm letos mohou ocitnout. Rozhodnutí o povolení tábora je primárně v kompetenci příslušné obce. (Více informací poskytuje článek na Křižovatce a sekce www.skaut.cz/tabory). Pokud se vám tak podaří s obcí domluvit (nabídnete jí například zpracovaný povodňový plán a další opatření) a obec Vám dá k pořádání tábora v záplavové zóně souhlas, tak tábor pořádat můžete. Další informace si můžete přečíst ve stanovisku Ministerstva životního prostředí.

Připomínáme, že podle vyjádření Ministerstva zemědělství je možné konat letní stanové tábory na pozemcích, jejichž vlastník na ně žádá zemědělské dotace. Čerpání dotací není pro vlastníka nijak ohroženo, pokud dodržuje podmínky pro poskytnutí dotace. Detailní znění stanoviska naleznete na Křižovatce.

Se směrnicí, jejíž účinnost nastává 12. 2. 2017, byly rovněž aktualizovány její Přílohy, které obsahují vybrané předpisy a další užitečné dokumenty (vzory posudků o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti a další).

Nemáte vlastní přihlášky na tábor? Připravujeme nové vzory, které budete moci snadno použít. Měly by být dostupné v půlce března.

 

Jan Novák
asistent organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 7859x

Práce s článkem

6
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

19 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu