....

Chyba na stránce: Junák - český skaut podporuje kandidaturu polské skautské organizace na pořádání 25. světového Jamboree 2023 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3036-junak-cesky-skaut-podporuje-kandidaturu-polske-skautske-organizace-na-poradani-25-svetoveho-skautskeho-jamboree-2023?autologin=1"

Junák - český skaut podporuje kandidaturu polské skautské organizace na pořádání 25. světového Jamboree 2023

Junák - český skaut podporuje kandidaturu polské skautské organizace na pořádání 25. světového Jamboree 2023

Světové skautské jamboree je největší událost, na které se každé čtyři roky setká přibližně 40 000 skautů ze všech kontinentů. To příští se uskuteční v USA v roce 2019, polští skauti se v současnosti zároveň ucházejí o organizaci následujícího WSJ 2023.

Výkonná rada Junáka - českého skauta podporuje kandidaturu polské skautské asociace ZHP na organizaci 25. WSJ 2023. Dle našeho názoru jde ZHP příprava Jamboree velmi dobře a pevně doufáme, že světová skautská organizace (WOSM) kandidaturu ZHP také podpoří. Velmi rádi budeme polskému týmu nápomocni s plánováním i organizací akce a oceňujeme možnost zapojení skautských odborníků z České republiky.

Vojtěch Olbrecht - Fišer
Zahraniční zpravodaj
Junák - český skaut 


 

Junak - Czech Scouting supports Polish Scouting Organization bid on the 25th World Scout Jamboree 2023

World Scout Jamboree is the largest scout event. Every four years, it hosts approximately 40 000 scouts from all around the world. The next one is going to be in the USA in 2019 and Polish Scouts are already bidding to organize the following WSJ in 2023.

Executive Committee of Junak - Czech Scouting has decided to support Polish scouting organization ZHP bid on 25th WSJ 2023. We believe ZHP does a very good job in preparation of the WSJ and we hope that World Organization of Scout Movement (WOSM) will be in favor of their bid as well. We will also be happy to assist ZHP with preparations and organization of the event and we appreciate the opportunity to engage scout experts from the Czech Republic in the process.

Vojtech Olbrecht - Fisher
International Commissioner
Junak - Czech Scouting

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 666x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu