....

Chyba na stránce: Prohlášení představitelů světového skautingu k 22. únoru – Dni zamyšlení a Dni zakladatele skautingu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3054-prohlaseni-predstavitelu-svetoveho-skautingu-k-22-unoru-dni-zamysleni-a-dni-zakladatele-skautingu?autologin=1"

Prohlášení představitelů světového skautingu k 22. únoru – Dni zamyšlení a Dni zakladatele skautingu

Prohlášení představitelů světového skautingu k 22. únoru – Dni zamyšlení a Dni zakladatele skautingu

João Armando Gonçalves a Nicola Grinstead, nejvyšší představitelé světového skautingu, 50milionového a největšího výchovného hnutí pro mladé lidi na světě, se zamýšlejí nad rolí skautingu v dnešním světě plném bolestných výzev. Dopřejme jim náležité pozornosti!

WAGGS WOSM

Na dnešní den připadají společné narozeniny zakladatelů našeho hnutí a my si připomínáme to, co skauting po celém světě znamená – zábavu, přátelství a rozvoj dovedností, postojů a možností mladých lidí tak, aby dokázali měnit sebe, své okolí a celý náš svět.

Je to vhodná příležitost podívat se na posledních 12 měsíců a zhodnotit, jak zásadní události ve světě ovlivnily životy mladých lidí a co jejich reakce říká o hodnotách a přístupech, kterými budou utvářet budoucnost světa.

Od našeho posledního setkání u příležitosti Dne zamyšlení a Dne zakladatele skautingu v roce 2016 proběhly významné události, které nadále různými způsoby ovlivňují životy nejen mladých lidí po celém světě.

Smrtící konflikty vrhají temný stín na lidskost našeho světa a teroristické útoky po celém světě stále šíří strach. Miliónům lidí se stále nedostává vzdělání a více než polovinu uprchlíků utíkajících před konflikty tvoří chlapci a děvčata ve věku do 18 let. Výhledy pro budoucí zaměstnanost a hospodářský rozkvět jsou omezené a strašákem je i hrozba klimatických změn.

Změny na politické scéně vyvolávají pocit, že společnost na celém světě je čím dál tím více rozdělená a čím dál tím méně tolerantní, ale také že hlas mladých lidí zapadá. Velmi důležitý je ale fakt, že podle statistik významná většina mladých lidí ve věku 18 až 24 let nepodporuje tato závažná rozhodnutí, která budou utvářet budoucnost, a výrazně tak ovlivní jejich životy i životy jejich dětí.

Státníci, kteří byli zvoleni, aby reprezentovali všechny lidi, mladé i staré, se snad nikdy více nevzdálili názorům, nadějím a očekáváním mladé generace. Nám, kteří jsme součástí skautského hnutí, to jasně ukazuje, proč jsou skauting a jeho hodnoty, kterým pevně věříme, dnes důležitější než kdykoliv dříve.

V průběhu minulého roku jsme měli tu čest se setkat a hovořit s nespočtem mladých lidí po celém světě. S mladými lidmi, kteří nám říkali, jak moc je skauting důležitý při vytváření prostoru pro setkávání se, sdílení, učení se, porozumění a k osobnímu rozvoji. Právě tito mladí lidé, kteří se zavazují k utváření společné budoucnosti, přispívají k pozitivní změně při tvorbě lepšího světa.

Spojuje nás naprostá víra v to, jak je důležité vybavit mladé lidi vzděláním, zkušenostmi, dovednostmi a empatií, aby chápali svět i z pohledu druhých, rozhodovali se informovaně a zapojovali se do vytváření takového světa, v jakém chtějí žít.

Skautky a skauti po celém světě svým konáním dokazují, že chtějí tolerantnější a otevřenější společnost, která přijímá a vítá všechny lidi bez rozdílů. Svět, který respektuje a chrání planetu, na které žijeme a na kterém má každý stejný přístup ke vzdělání, zdravotní péči a základním lidským právům.

Musíme si přiznat, že narůstá rozdíl mezi světem, ve kterém mladí lidé chtějí žít, a tím, který jim je předkládán. A musíme uznat životně důležitou roli, kterou hrajeme při propojování miliónů skautů a skautek po celém světě, abychom jim pomáhali zesilovat jejich hlas, ovlivňovat ty, kteří nesou zodpovědnost za rozhodnutí, a dosahovat skutečných a udržitelných změn.

A tak až dnes budete slavit s přáteli z blízka i z daleka, buďte hrdí na to, čeho jsme společně v uplynulém roce dosáhli. A buďte víc než kdy jindy odhodlaní inspirovat mladé lidi kdekoliv a posilovat jejich hlas – svět to nepotřeboval nikdy víc než dnes.

João Armando Gonçalves, předseda, Světová organizace skautského hnutí (WOSM)
Nicola Grinstead, předsedkyně, Světová asociace skautek (WAGGGS)

P.S.: Za překlad z angličtiny do češtiny děkujeme udatné skupině polo-anonymních překladatelek a překladatelů!

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1375x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu