....

Chyba na stránce: Tady jsme doma aneb malé granty Škoda auto-velká pomoc v regionech. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3099-tady-jsme-doma-aneb-male-granty-skoda-auto-velka-pomoc-v-regionech?autologin=1"

Tady jsme doma aneb malé granty Škoda auto-velká pomoc v regionech.

Tady jsme doma aneb malé granty Škoda auto-velká pomoc v regionech.

Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO. (http://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grantove-programy/grant-program-tady-jsem-doma/)

Podporované projekty:

• projekty zaměřené na posílení místních komunit
• amatérský sport (především mládežnický)
• unikátní kulturní akce posilující historické tradice regionu
• společenské akce
• vzdělávací, ekologická či humanitární činnost
• záchrana kulturního a přírodního dědictví regionu

Elektronická žádost do: 30.3.2017

Oprávnění žadatelé: především občanská a zájmová sdružení, neziskové organizace, spolky, sportovní oddíly, obce atd.
Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa.
Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 50 000 Kč

Uzávěrka: 30.3.2017 - o výsledcích grantového řízení budou uchazeči informováni do 19.5.2017
Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář

Marie Svobodová - Majka
grantový specialista
tel: 234 621 268 | mobil: 723 099 075
e-mail: marie.svobodova@skaut.cz


logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 825x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu