....

Chyba na stránce: Příručka pro vedoucí středisek - přehled kapitol - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3108-prirucka-pro-vedouci-stredisek-prehled-kapitol?autologin=1"

Příručka pro vedoucí středisek - přehled kapitol

Příručka pro vedoucí středisek - přehled kapitol

Seznamte se blíže s nabídkou on-line Příručky pro vedoucí středisek. Příručka je pouze v elektronické podobě, abychom ji mohli průběžně aktualizovat a doplňovat.

Je psána poměrně stručně, ale zato je plná odkazů! Podívejte se, co zde najdete pro svoji inspiraci a práci, nebo jednotlivé kapitoly nabídněte svým spolupracovníkům, kteří dané téma řeší. Na textech se podílelo víc než 25 autorů z řad našich odborníků na jednotlivá témata. Co tedy v jednotlivých kapitolách a odkazech najdete?   

1. Hezky od začátku

Role a úkoly vedoucího střediska.
Jak se pozná dobrý kandidát na vedoucího střediska aneb proč zrovna já?

2. Přebírám středisko

 Základní činnosti a povinnosti po převzetí střediska.
 Středisko jsem převzal, co dál?

3. Základy organizace

Středisko v rámci organizační struktury.
Povinnosti střediska vůči vyšším organizačním jednotkám. 

4. Podpora výchovy

Podpora kvalitní výchovné práce v oddílech.
Zajištění fyzického a psychického bezpečí nejen dětí.
Role výchovného zpravodaje.

5. Základy hospodaření

Hospodaření, týmová práce.
Rozpočet, finanční zdroje a zpráva o hospodaření.
Účetnictví, účetní software, daně, majetek, inventarizace, kontrolní činnost. 

6. Základy plánování

Roční plán střediska.
Oddílové plánování.

7. Základy práva

Odpovědnost, definice škody.
Statutární orgán a zastoupení právnické osoby.
Vnitřní právo a smlouvy. 

8. PR - komunikace s veřejností

Jak na to. Úřady.
Na co si dát pozor?
Nábory, média. 

9. Fundraising

K čemu zdroje?
Tradiční finanční a jiné zdroje.
Základní pravidla fundraisingu.
Modelový příklad.

10. Základy personalistiky

Cyklus práce s dobrovolníkem.
Získávání lidí, jejich vzdělávání a podpora.
Hodnocení a uzavírání spolupráce.

11. Vzdělávání činovníků

Kvalifikované vedení střediska a další činovníci.
Pořádání vlastní vzdělávací akce a databáze vzdělávacích akcí.

12. Nemovistosti na středisku

Získávání nemovitostí, jejich správa, údržba, kontrola, revize a pojištění a dokumentace.
Fond nemovitostí Junáka.

13. Základy řízení

Středisková rada, její složení a řízení, porady a komunikace.
SkautIS - jak pomůže s provozem a administrativou.    

14. Slovo na závěr

Umění odcházet.
Poděkování.

 

Ludmila Hobzová - Lída
editorka Příručky pro vedoucí středisek

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 747x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu