....

Chyba na stránce: Nejčastější chyby ve vyúčtování dotací - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3111-nejcastejsi-chyby-ve-vyuctovani-dotaci?tl=comments&autologin=1"

Nejčastější chyby ve vyúčtování dotací

Nejčastější chyby ve vyúčtování dotací

Při vyúčtování dotací v loňském roce jsme opět narazili na množství chyb, které jsme museli řešit, či opravovat. V tomto článku jsme se rozhodli nejčastější chyby zdůraznit, abychom v letošním roce pomohli Vám i nám.

Nejčastěji se vyskytující chyby v dotacích:

Pro formuláře: Vyúčtování účelové dotace (dále dot_v1), Přehled o úhradách plateb (dále dot_v2):

 • nesouhlasí částka dotace na formuláři dot_v1 a součet dotovaných dokladů na formuláři dot_v2
 • na formuláři dot_v1 je vyšší procento podílu dotace na nákladech akce, než je povoleno v rozhodnutí
 • na formuláři dot_v1 nejsou dva originální podpisy
 • na dot_v1 chybí nebo je neúplné vyjádření revizní komise (správné znění: Vyúčtování je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace; nebo Dotace byla využita v souladu s podmínkami Rozhodnutí)
 • na formuláři dot_v2 chybí číslo jednotky nebo číslování jednotlivých položek
 • na formuláři dot_v2 v účelu použití není po vytištění vidět celý obsah buňky
 • jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře. Součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení.

Pro dotované náklady uvedené na formuláři dot_v2:

 • na formulář stačí uvést jen dotované položky (výjimkou jsou kraje, které tyto doklady vyžadují)
 • do kolonky účel použití nejsou rozepsány všechny položky dokladu - často je výčet neúplný, doplněný o zkratky "apod." či "tři tečky"
 • dotování zálohových dokladů - v podvojném účetnictví není záloha daňovým dokladem (např. pravidelná měsíční úhrada plynu... ), dotovat lze jedině vyúčtovací fakturu za příslušné náklady daného roku
 • z provozních dotací není možné hradit náklady akcí (cestovné na tábor, vstupné do bazénu na víkendové akci, ...) - cestovné lze hradit jen činovníkům jednajících jménem střediska
 • provozními náklady nelze dotovat dlouhodobý hmotný majetek - majetek za vyšší pořizovací cenu než je 40 000,- Kč
 • velmi často se objevují dotované bankovní poplatky, i přes to, že v dnešní době existuje mnoho možností bezplatných bankovních účtů
 • provozní dotace na akce nelze využít na účastnické poplatky, jelikož akce může být již dotována pořadatelem (např. krajské kolo Svojsíkova závodu - středisko může účastníkům proplatit cestu, nikoliv účastnický poplatek)

Pro formulář Vyúčtování projektu a Vyúčtování dotace na akci:

 • poměr dětí ve věku 6-26 let musí být nejméně 70% ze všech účastníků
 • výsledek akce nesmí skončit ziskem (v případě nevyrovnaného rozpočtu je rozdíl hrazen z vlastních prostředků pořadatele)
 • Pro souhrnné formuláře (Přehled akcí, Přehled dotací na provozní náklady)
 • náklady a výše dotace v souhrnné tabulce neodpovídá předloženému vyúčtování za danou organizační jednotku (OJ) - kontrolovat, zda se shoduje číslo OJ i částky kontroly pro dodržení procenta počtu účastníků či maximální výše dotace zobrazují chybovou hlášku - zjistit, co je třeba opravit

Martina Adamová
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 579x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu