....

Chyba na stránce: Správná zdůvodnění k usnesením Jihočeského kraje k logu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3121-spravna-zduvodneni-k-usnesenim-jihoceskeho-kraje-k-logu?autologin=1"

Správná zdůvodnění k usnesením Jihočeského kraje k logu

Správná zdůvodnění k usnesením Jihočeského kraje k logu

V materiálu Návrhy usnesení pro Valný sněm je uvedeno chybné zdůvodnění ke dvěma usnesením Jihočeského kraje k logu (strana 5 materiálu). Zde uvádíme jejich správné znění.

Návrh usnesení

Sněm Jihočeského kraje předkládá ke schválení Valnému sněmu toto usnesení: Valný sněm Junáka ukládá Náčelnictvu nechat VRJ upravit Skautský grafický manuál v tom smyslu, že bude povoleno plnohodnotné užívání obou částí loga odděleně. Tedy samostatně symbolu lilie a slovní značky.

Správné znění zdůvodnění

Podnět pro toto usnesení vzešel z návrhů ZOJ a VOJ v Jihočeském kraji a krajský sněm mu vyjádřil svojí podporu. Sněm Jihočeského kraje je toho názoru, že stejně jako SGM (Skautský grafický manuál) předpokládá, že jsou případy, kdy je vhodnější použít samostatnou slovní značku, existují i případy, kdy je vhodnější použít samostatný symbol. Například na materiálech, kde se slovo skaut v různé formě vyskytuje již opakovaně (např. Skautský ples pořádá Junák – český skaut) nebo tam, kde je slovo skaut, nevhodným grafickým prvkem - rušivým elementem u jinak zdařilé grafiky.

Návrh usnesení

Sněm Jihočeského kraje předkládá ke schválení Valnému sněmu toto usnesení: Valný sněm Junáka ukládá Náčelnictvu nechat VRJ upravit Skautský grafický manuál v tom smyslu, aby bylo zpracováno další logo doplněné názvem spolku ve tvaru dvouřádkovém, bez pomlčky a ve variantě základní, horizontální i členité a aby bylo povoleno jeho plnohodnotné užívání.

Správné znění zdůvodnění

Podnět pro toto usnesení vzešel z návrhů ZOJ a VOJ v Jihočeském kraji a krajský sněm mu vyjádřil svojí podporu. Sněm Jihočeského kraje je toho názoru, že má-li spolek Junák – český skaut nové logo s možností variant doplněných o názvy krajů, okresů, středisek, oddílů, … měla by existovat i jeho základní verze reflektující oficiální název spolku, bez nutnosti toto uvádět jinde, bokem, odděleně. Název spolku obsahuje slovo skaut, a tedy jednoznačně říká, že jsme skauti a navíc přímo v logu jednoznačně upřesňuje, ze které organizace (spolku).

 
Lenka Šablová
asistentka starosty

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1066x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu