....

Chyba na stránce: Výstupy Valného sněmu, přijatá usnesení, nové složení Náčelnictva, ÚRKJ a RSRJ - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3128-vystupy-valneho-snemu-prijata-usneseni-nove-slozeni-nacelnictva-urkj-a-rsrj?autologin=1"

Výstupy Valného sněmu, přijatá usnesení, nové složení Náčelnictva, ÚRKJ a RSRJ

Výstupy Valného sněmu, přijatá usnesení, nové složení Náčelnictva, ÚRKJ a RSRJ

XV. valný sněm ve Velkém Meziříčí je za námi. Pokud jste ještě neměli možnost sledovat průběžné zpravodajství či probrat jeho výstupy s přímými účastníky, máme pro vás informace o základních výstupech jednání – tedy přijatých usneseních a novém složení ústředních orgánů volených Valným sněmem (volené části Náčelnictva, Rozhodčí a smírčí rady a Ústřední revizní komise).

Průběžné on-line zpravodajství z Valného sněmu proběhlo (a stále je možné si jej prohlédnout) na FB profilu SkautINFO.

Všechny zprávy najdete pěkně pohromadě také pod hashtagem  #skaut #vsj2017.

Přehled usnesení schválených XV. valným sněmem

Usnesení XV. VSJ/1
Valný sněm bere na vědomí Řád Valného sněmu.
 
Usnesení XV. VSJ/2
Valný sněm schvaluje program jednání Valného sněmu.
 
Usnesení XV. VSJ/3
Valný sněm schvaluje Mandátovou komisi ve složení Jan Mesl – Mýval, Jan Vícha – Zaf, Eva Štěpánková – Nínien.
 
Usnesení XV. VSJ/4
Valný sněm schvaluje návrhovou komisi Valného sněmu ve složení: br. Jakub Procházka – Citron, Ondřej Pytela, Jan Berki – Hubert, Petr Vaněk – Permoník, Tomáš Řehák - Špalek, Vít Rusňák – Virus, Jan Skřivan – Zilvar, Tomáš Opravil – Vlče, Mariana Ermlová – Mája.
 
Usnesení XV. VSJ/5
Valný sněm schvaluje volební komisi ve složení: Ladislava Marešová – Želva, Kateřina Jonášová – Monťa, Petr Kubát – Fugas, David Svoboda – Cedník, Vít Masopust – Job, Martin Sovák – Čajoch, Kateřina Zagatová – Káťa, Barbora Štohanslová – Acly, Vít Henych – Bobr, Tomáš Hejda – Mudrc, Josef Plch – Jožka, Zuzana Šabatová – Yuyka, Jaroslav Procházka – Ballů.
 
Usnesení XV. VSJ/6
Valný sněm bere na vědomí Zprávu o činnosti Náčelnictva a Výkonné rady pro XV. valný sněm a děkuje za práci obou ústředích orgánů.
 
Usnesení XV. VSJ/7
Valný sněm děkuje všem členkám a členům Junáka - českého skauta, kteří se aktivně zapojili do realizace Strategie 2022.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě nadále pracovat na realizaci Strategie 2022.
 
Usnesení XV. VSJ/8
Valný sněm navrhuje Náčelnictvu zajistit podobu vnitřních předpisů upravující používání loga Junáka – českého skauta tak, aby bylo možné logo používat v každé z těchto variant
  1. se slovem „skaut“,
  2. se slovem „junák“,
  3. zcela bez textu.
 
Usnesení XV. VSJ/9
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.
 
Usnesení XV. VSJ/10
Valný sněm považuje podporu výchovy a podporu oddílových a střediskových vedoucích za klíčovou a ukládá všem organizačním jednotkám a ústředním orgánům tuto podporu zajistit.
 
Usnesení XV. VSJ/11
Valný sněm – s ohledem na aktivní zapojení dospělých v organizaci – ukládá, aby se Náčelnictvo zabývalo metodikou vzdělávání pro starší dospělé uchazeče o vůdcovskou zkoušku, pro něž je obtížné skloubit pracovní vytížení s požadavky dlouhotrvajících kurzů zaměřených na mladší frekventanty.
 
Usnesení XV. VSJ/12
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo uznáváním civilních kvalifikací pro potřeby jednotlivých funkcí v Junáku – českém skautu.
 
Usnesení XV. VSJ/13
Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se zjednodušením podmínek pro kvalifikaci civilních odborníků jako vzdělavatelů na vzdělávacích akcích Junáka - českého skauta.
 
Usnesení XV. VSJ/14
Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě zpracovat metodiku a pomocné materiály pro komunikaci a práci s dospělými v organizaci, za účelem spolupráce a využití jejich potenciálu. Považujeme dospělé členy za důležitou součást Junáka – českého skauta.
 
Usnesení XV. VSJ/15
Valný sněm bere na vědomí Zprávu Rozhodčí a smírčí rady a děkuje členům orgánu za jejich činnost.
 
Usnesení XV. VSJ/16
Valný sněm bere na vědomí souhrnnou Zprávu Ústřední revizní komise a děkuje jejím členům za činnost.
 
Usnesení XV. VSJ/17
Valný sněm bere na vědomí Zprávu o hospodaření ústředních orgánů 2014 - 2016.
 
Usnesení XV. VSJ/18
Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou dospělých členů v Junáku - českém skautu na základě proběhlé předsněmové diskuze a předložit téma s konkrétními náměty a návrhy k řešení k diskuzi v hnutí. Na dalším sněmu předložit zprávu o konkrétních výsledcích k této problematice.
 
Usnesení XV. VSJ/19
Valný sněm bere na vědomí výsledky voleb do ústředních orgánů tak, jak je přednesl předseda volební komise.
 
Usnesení XV. VSJ/20
Valný sněm děkuje středisku Velké Meziříčí a všem, kteří se na přípravě sněmu podíleli, za skvělé zajištění Valného sněmu.
 
Usnesení XV. VSJ/21
Valný sněm děkuje činovníkům odstupujících ústředních orgánů za vykonanou práci.

 

Nově zvolené členky a členové ústředních orgánů

 

Náčelnictvo

 
Náčelní a místonáčelní
Eva Měřínská
Vendula Bušková – Véňa
 
Náčelník a místonáčelník
Marek Baláš – Čiča
Michal Tarant – Majkl
 
Členky Náčelnictva
Kateřina Parvonič - Káča
Dagmar Rychnovská - Nutty
Helena Večeřová - Agni
Ivana Kučerová - Ifanka
Kristýna Menclová - Tynus
 
Členové Náčelnictva
Martin Křivánek – Set 
Ondřej Pytela – Ondra
Ladislav Pelcl – Bilbo
Vít Koutenský – Pudil 
Ondřej Vokál - Vokin
 
Náhradníci:
Vladimír Cvrček – Vezír 
Kryštof Horn – Krasty
 

Rozhodčí a smírčí rada 

Tomáš Řehák – Špalek 
Petr Pavlok – Vrána
Lucie Procházková – Lucka
Jiří Kubala
Jan Stejskal – Johan
 
Náhradník:
David Rožek – Doktor
 

Ústřední revizní komise 

Jakub Procházka – Citron
Jiří Velinský – Bob
Jakub Šimurda - Kolibřík
Lenka Tymočová – Borůvka
Radim Brož – Zelí
Ondřej Bartoš – Batole
 
Všem nově zvoleným činovnicím a činovníkům gratulujeme a přejeme jim hodně sil, elánu i trpělivosti v jejich nové (nebo další) práci.
 
Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2502x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu