....

Chyba na stránce: Změny vyhláškové ceny pohonných hmot pro cestovní příkazy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3160-zmeny-v-proplaceni-cestovnich-nahrad?autologin=1"

Změny vyhláškové ceny pohonných hmot pro cestovní příkazy

Změny vyhláškové ceny pohonných hmot pro cestovní příkazy

Cenu pohonných hmot  lze stanovit dle průměrné ceny stanovené vyhláškou MPSV,  která je platná pro daný kalendářní rok (již dříve bylo možné ve výjimečných případech vyhlášku použít, nyní jde o způsob plně srovnatelný jako dodání dokladu o reálném nákupu).

Aktualní ceny pohonných hmot podle vyhlášky platné od 1.1 2017 jsou stanoveny:

  • 29,50 Kč u benzinu automonilového 95 oktanů
  • 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 28,60 Kč u motorové nafty

 

Pro další informace k proplácení cestovného čtěte dále:

Základním vnitřním předpisem je Směrnice k proplácení cestovních náhrad, která je závazná pro všechny jednotky a je ke stažení ve spisovně. Cestovní náhrady dobrovolníků se neřídí Zákoníkem práce, ten upravuje pouze pracovně právní vztahy. Nabídka proplacení cestovného by měla být samozřejmostí u cest, které jsou konány ve prospěch organizační jednotky. Ta si v mnoha ohledech může nastavit vlastní pravidla, která ovlivní výši nákladů, což může zohlednit i její finanční možnosti.

Co podniknout před cestou

Každá cesta musí být schválena dopředu. Není nutné mít smlouvu (samozřejmě pokud by středisko nebo daný činovník z nějakého výjimečného důvodu písemnou formu požadovali, pak je namístě). Schválení je důležité pro to, aby na jedné či druhé straně nebylo zpětně překvapení, že se cesta uskutečnila. Zároveň se v rámci něho upřesní podmínky, za kterých se cesta uskutečňuje (jakým prostředkem se pojede, jaké náklady z toho poplynou). Souhlas s cestou je zároveň závazek OJ proplatit vynaložené náklady.

Jak postupovat při vyúčtování

Pro vyúčtování cesty je třeba použít cestovní příkaz obsahující identifikaci cestujícího, kam a za jakým účelem byla cesta podniknuta, podpis odpovědné osoby schvalující cestu, celkové náklady a na závěr datum a podpis účtovatele cesty.

Formulářů je celá řada, je možné použít kterýkoliv, pokud obsahuje výše uvedené údaje. Pokud chcete cestujícím vyúčtování zjednodušit, je možné vytvořit elektronickou verzi cestovního příkazu nebo vytvořit vlastní, uzpůsobený potřebám konkrétní jednotky. Pro usnadnění je k dispozici vzor:

Není třeba uzavírat písemnou smlouvu o proplacení cestovních náhrad. K uzavření smlouvy dojde ústní formou - schválením cesty ze strany OJ a jejím vykonáním ze strany činovníka.

Náklady za cestu veřejnou dopravou

Do tiskopisu cestovního příkazu je třeba doplnit částky uvedené na jízdních dokladech. Není pochyb, že součástí nákladů jsou i oprávněné poplatky za místenku, příplatky za vlaky vyšších tříd, zavazadlo atd. Dříve směrnice omezovala proplácení nákladů ve vozech první třídy. S ohledem na množství různých tarifů, které dopravci používají, takto vyjádřené omezení ztratilo smysl. Zůstává tak na jednotkách (a i samotných činovnících), které náklady budou považovat za oprávněně vynaložené.Směrnice taktéž umožňuje při použití auta proplatit náhrady do výše ceny jízdného veřejné hromadné dopravy. To může být možná varianta, která může být praktická pro daného činovníka (např. automobil potřebuje, fakticky cestu takto vykoná) a umožní se OJ na nákladech podílet. Je jasné, že náklady na použití auta jsou často výrazně vyšší. Součástí cestovního příkazu bude cena jízdného pro příslušnou cestu stažená z internetových stránek.   

Náklady za dopravu autem

Pro cestu autem je třeba vždy použít cestovní příkaz, částku náhrad vypočítat a zapsat tak, aby výpočet bylo možné zkontrolovat (tedy uvést použité údaje).

Nákladů za cestu se skládají ze dvou složek:

  1. náhrada za spotřebované pohonné hmoty (PHM)
  2. případné náhrady za opotřebení použití vozidla - (např. za sjetí pneumatik, spotřebu oleje apod.)

1. Výpočet pro stanovení ceny za skutečnou spotřebu

náhrada = spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP / 100 * cena za 1 litr PHM * počet ujetých km

Stanovení ceny za 1 litr PHM:

  • přiložením dokladu o jejich nákupu, který musí být vystaven ke dni spadajícího do období 3 měsíce před cestou nebo 1 měsíc po ukončení cesty (doklad nemá prokázat, že činovník nakoupil potřebné množství PHM, ale zdokumentovat, že v daném období se PHM nakupovaly za danou cenu)

Pro výpočet spotřeby pohonných hmot se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU. Kombinovanou spotřebu je třeba zjistit z technického průkazu. U novějších aut jde o třetí údaj o spotřebě. U starších aut nemusí být kombinovaná spotřeba uvedena, v takovém případě se postupuje podle staršího přístupu průměrem ze všech uvedených spotřeb. Postup, jak tuto hodnotu zjistit, se pro jednotlivé normy liší a je uveden v tabulce na konci směrnice.

2. Náhrada za opotřebení použití vozidla

Podle rozhodnutí OJ je možné připočítat sazbu za 1 ujetý kilometr. Směrnice o proplacení cestovních náhrad umožňuje stanovit výši opotřebení v rozmezí 0 Kč - 3,50 Kč u dvoustopých vozidel, pro jednostopá vozidla to je částka 0 Kč - 1 Kč. 

Kdy se vyplňuje cestovní příkaz a kdy nikoliv?

Směrnice určuje, kdy jde o služební cestu a kdy je možné běžně proplatit předložené doklady o dopravě vlakem či autobusem (stejně jako jakýkoliv jiný doklad).

Cestovní příkaz není třeba vyplňovat pokud:

  • skupina mladších členů a jejich doprovod jede hromadně veřejnou dopravou např. na oddílovou výpravu
  • člen mladší 18 let jede samostatně veřejnou dopravou (např. na tábor)skupina členů starších 18 let jede hromadně veřejnou dopravou na akci (např. vzdělávací kurz)

Cestovní příkaz je třeba vyplnit:

  • při cestě autem vždy
  • člen/osoba starší 18 let, která jede samostatně veřejnou dopravou (např. porada vedení)

 

Martina Adamová (Sepka)
koordinátor dotací a pojištění

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2299x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu