....

Chyba na stránce: Připomínkujte zadání strategického tématu Ochrana a bezpečí dětí do 9. května - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3162-ochrana-a-bezpeci-deti-nabizi-navrh-zadani-k-pripominkam-zapoj-se-do-diskuze?autologin=1"

Připomínkujte zadání strategického tématu Ochrana a bezpečí dětí do 9. května

Připomínkujte zadání strategického tématu Ochrana a bezpečí dětí do 9. května

Druhé strategické téma startující v roce 2017 je Ochrana a bezpečí dětí. Možnost komentovat návrh zadání se prodlužuje do 9. května! Schůzka se pro nízký zájem ruší.

Téma Ochrana a bezpečí dětí bylo doplněno do dokumentu Strategie 2022 v rámci její revize v roce 2016. Podnětem k otevření tématu byly jednak výsledky auditu WOSMu, které poukázaly na rezervy naší organizace v oblasti ochrany dětí. Dále pak zpráva pracovní skupiny, kterou si vyžádaly ústřední orgány v roce 2014, která shrnuje rizika a nabízí doporučení nejen v rámci problematiky prevence sexuálního zneužívání v Junáku - českém skautu.

 

Strategický dokument téma Ochrana a bezpečí dětí definuje takto:

Záměr: Usilujme o to, aby ochrana dětí a jejich fyzické i psychické bezpečí byly samozřejmým standardem při naší činnosti.

Cílový stav: Ochrana a psychické i fyzické bezpečí dětí jsou v rámci organizace považovány za zásadní téma, které je součástí vzdělávání činovníků i běžného programu. Existuje a je dodržován etický kodex chování k dětem. Jsou zavedena, dodržována a přirozeně přijímána taková preventivní opatření, která eliminují rizika ohrožení dětí a poskytují důvěru v dostatečné prověření bezúhonnosti vedoucích a dalších pracovníků s dětmi.

 

Garantem tohoto tématu je Barbora Tichavová - Rozárka, bara.tichavova@skaut.cz

Aby bylo možné připravit dobré zadání strategického tématu, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Tato příprava probíhá ve dvou fázích:

  • sdílený diskuzní dokument
  • osobní schůzka k vytvoření zadání

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu – možnost zapojit se do komentování se prodlužuje do 9. května!
Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Následovat bude schůzka k tvorbě zadání, kde se na základě podnětů z diskuzního dokumentu sestaví podoba podrobného zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Schůzka se pro nízký zájem ruší.

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!
Odkaz na vznikající zadání.

Rozárka - Barbora Tichavová, garantka tématu Ochrana a bezpečí dětí, bara.tichavova@skaut.cz
Tom Kozel, asistent Strategického odboru, strategie@skaut.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných strategických témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuze: Dostupnost vzdělávání,Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků,Motivace činovníků,Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí.

Save

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2151x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu