....

Chyba na stránce: Táboření na zemědělské půdě není důvodem pro ztrátu zemědělských dotací - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3170-taboreni-na-zemedelske-pude-neni-duvodem-pro-ztratu-zemedelskych-dotaci?autologin=1"

Táboření na zemědělské půdě není důvodem pro ztrátu zemědělských dotací

Táboření na zemědělské půdě není důvodem pro ztrátu zemědělských dotací

S blížícími se tábory se na nás obracejí oddíly či střediska s dotazy, zda je výklad ministra zemědělství z roku 2007 k problematice táboření na zemědělské půdě stále aktuální a zemědělcům tak nehrozí, že přijdou o dotace, pokud svoji louku krátkodobě poskytnou skautskému oddílu na táboření. Stručná odpověď je ANO, výklad je platný a výslovně na něj odkazuje aktuální Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků vydaný Ministerstvem zemědělství (článek 7.4.7 - Stanové tábory a kempy).

Stanovisko ministra cituje konkrétně článek 7.4.7 metodiky, v němž se uvádí:

Plochy, na nichž jsou v rozhodném období pro přiznání dotace umístěny trvalé tábory nebo kempy, jsou považovány za plochy převážně využívané pro nezemědělskou činnost a jsou tedy posuzovány jako plochy využívané pro rekreační účely, tzn., že nemohou být v evidenci půdy evidovány jako některý druh zemědělské kultury, uvedený v ustanovení § 3i zákona o zemědělství.
POZOR VÝJIMKA! U dočasných stanových táborů je třeba se řídit stanoviskem uvedeným v dopise Ministra zemědělství č.j.: 3673/07-11100 ze dne 19.7.2007 Asociaci TOM ČR, ve kterém je mimo jiné uvedeno: „ … Pokud žadatel dodrží všechny podmínky rozhodné pro poskytnutí dotace (např. dvě seče v termínu, apod.), je možné, aby na půdním bloku byl dočasně stanový tábor. … SZIF jako kontrolní organizace postupuje v případě kontrol v souladu s platnou legislativou a prokáže-li žadatel plnění podmínek rozhodných pro poskytnutí dotace, není dočasný stanový tábor z hlediska poskytnutí dotace problémem …

Výjimka samozřejmě platí pouze v tom případě, že uživatel dodrží všechny podmínky rozhodné pro poskytnutí dotace (např. dvě seče v termínu).

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že dočasné stanové tábory pro majitele pozemků nejsou (v případě splnění podmínek pro poskytnutí dotace) překážkou při získávání zemědělských dotací.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1858x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu