....

Chyba na stránce: Česká skautka se v Brně postavila průvodu neonacistů, její fotka obletěla svět - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3181-ceska-skautka-se-v-brne-postavila-pruvodu-neonacistu-jeji-fotka-obletela-svet?autologin=1"

Česká skautka se v Brně postavila průvodu neonacistů, její fotka obletěla svět

Česká skautka se v Brně postavila průvodu neonacistů, její fotka obletěla svět

Česká skautka se v Brně postavila průvodu neonacistů. Její fotka tváří v tvář účastníkovi extremistické demonstrace se v řádu několika dnů stala ikonickou a je široce sdílena na sociálních sítích. Informovala o ní média jako CNN, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El Pais, BuzzFeed, HuffPost a desítky dalších, zahraničních i tuzemských, stejně jako obě naše světové skautské organizace WOSM i WAGGGS.

Skauti a skautky u nás stáli vždy v opozici vůči nedemokratickým ideologiím a režimům, ať se jednalo o nacisty nebo komunisty. Bylo tomu tak po celé 20. století a je tomu tak i dnes. Proto naši předchůdci trpěli v nacistických i komunistických lágrech, proto byl skauting opakovaně zakazován a pronásledován.

Skautská výchova rozvíjí člověka po všech stránkách, vede mladé lidi k zájmu o svět kolem, vede je k aktivní roli ve společnosti, k tomu, aby jednali v souladu se svým svědomím. Říká, že nestačí jen vědět, co je a co není správně, ale že je třeba i konat. Takové konání má někdy podobu stavby prolézačky v parku, někdy pomoci v uprchlických táborech na Balkáně, někdy programu pro děti z dětského domova a někdy aktivní konfrontace nenávisti, jak někteří skauti a skautky předvedli 1. května v Brně. Konfrontace nenásilné a civilizované, ale jednoznačné.

Skautský kroj nás skautky a skauty propojuje s hodnotami, ve které věříme, a s celosvětovým skautským hnutím, které na těchto hodnotách stojí. Někteří ze skautek a skautů, kteří se v řadách široké občanské společnosti protinacistického happeningu účastnili, byli oblečeni ve skautském kroji. Bezpochyby s vědomím, že na sebe přeneseně berou zodpovědnost za dobré jméno skautingu jako takové. Jakkoli je účast na podobných akcích ve skautském kroji velmi neobvyklá, jejich rozhodnutí bylo v dané situaci zcela v pořádku. Kultivovaným způsobem ukázali nesouhlas se šířením nenávisti v naší společnosti a byli dobrými reprezentanty skautingu. Děkujeme jim.

Marek Baláš - Čiča
náčelník

Eva Měřínská
náčelní

Josef Výprachtický
starosta

 

 


Junák - český skaut | WOSM | WAGGGSCNN | The Guardian | BuzzFeed | iDNES | The New York Times | Novinky.cz | Český rozhlas | El País | HuffPost | The Independent | Aktuálně.cz | BBC | ...

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4800x

Práce s článkem

18
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

66 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu