....

Chyba na stránce: Jak se skautovalo, když se neskautovalo - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3209-jak-se-skautovalo-kdyz-se-neskautovalo?autologin=1"

Jak se skautovalo, když se neskautovalo

Jak se skautovalo, když se neskautovalo

Dokumentární film Skauti bez lilie, na jehož vzniku se podílel Skautský institut a Post Bellum, přibližuje především těžké období normalizace a způsoby, jak v této době skauting přežíval. K filmu navíc vznikly metodické materiály pro věkovou kategorii skautů, roverů a činovníků, a tak je možné jej využít v programu jako velice užitečný výchovný nástroj. Více se můžeš dozvědět ZDE.

Osudy českého skautingu – to jsou české dějiny „v malém“. Skauti byli nežádoucí pro nacisty i komunisty, třikrát se ocitli „mimo zákon“, a vždy museli volit strategii přežití. Ve filmu Skauti bez lilie se v rozhovorech s pamětníky tvůrci soustředí na obnovu Junáka v roce 1968, na události v roce 1970 - nucené sloučení s komunistickým pionýrem, na život v „husákovském“ dvacetiletí. Co je pro skauting důležité? Nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v soustavném utajování? Mohly být uchovány skautské myšlenky v pionýrském oddíle? To jsou některé z otázek, na které ve filmu pamětníci odpovídají.

Díky metodice k filmu můžeš snadno připravit program, který má účastníky přimět k zamyšlení nad tím, že oficiální existence skautingu není samozřejmostí. Dokument je ideální formou, jak přítomné seznámit s různými cestami, kterými se ubírali naši předchůdci v časech nesvobody. Budete se zabývat podstatou skautingu, jeho neslučitelností s totalitními režimy i tím, jak bychom v takého době jednali my. Při přípravě metodických listů k filmu jsme si vymezili několik cílů. Pochopit, že pionýr/tomík není skaut. Přemýšlet o původu vlastního oddílu, setkat se s lidmi, kteří obnovovali skautskou činnost po roce 1989, zda byli aktivní i v době normalizace? Jak? Poznat tlak na vedoucí, kteří se v době totality snažili vést děti ke skautství. Naučit se vnímat složitost situace a atmosféru doby tak, aby to nevedlo k předpojatému myšlení. Takže – neváhej a domluv si vlastní promítání!

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 554x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu