....

Chyba na stránce: Zakládání nových oddílů - strategické téma připomínkujte do 16. června - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3236-zakladani-novych-oddilu-strategicke-tema-ktere-vyzyva-k-pripominkovani-do-16-cervna?autologin=1"

Zakládání nových oddílů - strategické téma připomínkujte do 16. června

Zakládání nových oddílů - strategické téma připomínkujte do 16. června

Zakladání nových oddílů, v pořadí již čtvrté strategické téma, které startuje tento rok. Návrh zadání se tímto otevírá k připomínkování široké skautské veřejnosti, protože každý z podnětů má svou důležitost a může přinést do zadání myšlenku, kterou doposud neobsahuje. Prosím, zapojte se do diskuze do pátku 16. června.

Návrh cílového stavu nám říká: "Existují metodiky a nástroje podpory pro nově vznikající oddíly. Vnitřní skautské předpisy nekladou neúměrné překážky, které by bránily vzniku nových oddílů. Organizační jednotky (střediska, okresy i kraje) berou vznik nových oddílů jako běžnou součást skautingu a v případě vhodné příležitosti a kapacity se snaží vznik nových oddílů podpořit. Dokážeme získávat data (především z registrace) tak, že máme přehled o tom, kde neexistuje skautská činnost a jak se nám daří iniciovat vznik nových oddílů."
Souhlasíš? Nebo vidíš překážky někde jinde? Umíme v Junáku - českém skautu zakládat nové oddíly? Mnoho otázek, tak pojďme společně najít řešení.

 

Strategický dokument téma Zakládání nových oddílů definuje takto:

Záměr: Podporujeme vznik nových oddílů v místech, kde skauting zatím nefunguje.

Cílový stav: Máme přehled o tom, kde neexistuje skautská činnost a jsme schopni v těchto místech iniciovat vznik nových oddílů. Dokážeme motivovat k zakládání nových oddílů činovníky v Junáku.

Priorita tématu: 2 (“střední” - důležité téma, v rámci kterého chceme dosáhnout pokroku; předpoklad řady dílčích projektů a zapojení širokého spektra členů; nastavujeme přiměřené cíle s dopady na činnost Junáka; téma bude realizováno pravděpodobně do tří let; profesionální podpora)

Plánované období realizace: 2017 až 2022

 

Garantem tohoto tématu je Ondřej Peřina - Jerry, ondrej.perina@skaut.cz

Aby bylo možné připravit dobré zadání strategického tématu, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu–  zde se můžeš zapojit do komentování do pátku 16. června!
Budeme rádi za Tvé podněty, návrhy a připomínky.

Zveřejnění tohoto dokumentu k připomínkování a sběru dalších podnětů již předcházel podrobný sběr podkladů, osobních schůzek a konzultací v jednotkách i s členy naší organizace, ale i v zahraničních skautských organizacích. Proto v této chvíli s další osobní schůzkou čistě k tvorbě zadání strategického tématu nepočítáme a klíčové je připomínkování tohoto on-line dokumentu. Další práce i s možností osobního zapojení do tvorby a naplňování jednotlivých projektů bude následovat po schválení zadání.

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!
Odkaz na vznikající zadání.

Jerry - Ondřej Peřina, garant tématu Zakládání nových oddílů, ondrej.perina@skaut.cz
Tom Kozel, asistent Strategického odboru, strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2067x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu