....

Chyba na stránce: Kdo poskytuje příspěvky na letní tábory 2017? Informace pro rodiče i vedoucí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3243-kdo-poskytuje-prispevky-na-letni-tabory-2017-informace-pro-rodice-i-vedouci?autologin=1"

Kdo poskytuje příspěvky na letní tábory 2017? Informace pro rodiče i vedoucí

Kdo poskytuje příspěvky na letní tábory 2017? Informace pro rodiče i vedoucí

Finanční příspěvky na letní tábory lze získat z různých zdrojů. Poskytují je zejména některé zdravotní pojišťovny – jejich podmínky i seznam se však každoročně mění. Aktuální možnosti pro letošní rok jsou uvedené dále v článku.

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek – až 300 Kč – bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2017 bez ohledu na datum uvedené na potvrzení/dokladu o účasti na letním táboře.
Více zde.

• Oborová zdravotní pojišťovna (207)
V letošním roce přispívá na letní tábory a školky opět v rámci VITAKONTA. V loňském roce dosáhly příspěvky OZP částky průměrně částky 1232 Kč, maximálně až 10 000 Kč. V letošním roce se průměrná výše příspěvku vyšplhala na 1354 Kč, maximální výše se zatím pohybuje na částce 5 400 Kč. Příspěvek čerpalo již 1237 klientů.

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Přispívá na letní tábory dětem a mladým lidem od 6 do 20 let v rámci balíčku pro žáky a studenty až 300 Kč jako „příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí“.
Podrobný návod, jak o tento příspěvek žádat, je na webu pojišťovny.

• Příspěvek od zaměstnavatele
Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

 • Úřady práce - příspěvek ze sociálních dávek
Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků.
Rodiče dítěte mohou dále požádat na místně příslušném Úřadě práce, a to o okamžitou mimořádnou pomoc-dávku, která není nároková, ale poskytuje se - pokud ji žadatel - rodina již letos nevyčerpala na jinou nutnou podporu.
Formulář pro žádost je k dispozici zde.

• Příspěvek z fondu odborového svazu
Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden z rodičů jejich členem. OSPKOP přispívá 1 000 Kč na dítě.
Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

• Konto Bariéry
Rodiče dětí, které mají jakýkoli zdravotní problém nebo diagnózu, mohou žádat o příspěvek Nadaci Charty 77 – Konto bariéry. Podmínky žádosti Konta bariéry najdete zde.

 
Lenka Šablová
asistentka starosty

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3078x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu