....

Chyba na stránce: Jaké čekají skautskou telefonní síť změny v souvislosti s EU regulací? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3246-jake-cekaji-skautskou-telefonni-sit-v-cervnu-eurozmeny?autologin=1"

Jaké čekají skautskou telefonní síť změny v souvislosti s EU regulací?

Jaké čekají skautskou telefonní síť změny v souvislosti s EU regulací?

Skautskou telefonní síť čekají v červnu změny v souvislosti s EU regulací. Budou se týkat volání a čerpání dat v rámci zóny Evropské unie. Přinášíme přehled a příklady, co vás při letním volání a surfování na dovolených a zahraničních skautských akcích čeká. Změna je jednostranná (nešlo o jednání o nových podmínkách) a je pro řadu lidí výhodná. Ale pro určité množství lidí ne.  A zároveň je třeba nově dbát zvýšené opatrnosti! Termín spuštění této změny je 15. června. 

Volání A SMS

Hovory do STS a domů v rámci EU zóny

Při volání mimo ČR, v rámci Evropské unie (přesněji EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko), můžete na volání využívat vaše volné jednotky. Volání ve skautské telefonní síti (STS) v EU není zdarma, hovory volné jednotky odečtou. Tyto volné jednotky lze využívat pro volání domů, to znamená z EU do ČR.  Ti kteří mají neomezený tarif Profi na míru 5, mají i v rámci EU volání zdarma. Při čerpání volných jednotek se nepočítá žádný příplatek. Čerpání volných jednotek můžete sledovat na Můj T-Mobile na stránkách operátora. Počítejte s mírným zpožděním cca 8 hodin, se kterým se čerpání zobrazuje. U SMS je to stejné jako u volání tj. v rámci EU odeslání sms nejprve čerpá volné sms a poté je účtovaná cena jako doma.

Pozor: Pokud jste v EU, ale nemáte neomezený tarif ani volné minuty, pak platíte za hovory z EU do ČR stejně jako při volání do jiných sítí a to bez příplatku.
Příklad: Mám libovolný tarif (na kterém zbývají volné jednotky), nebo tarif Profi na míru 5 (neomezený) a můžu volat ze zahraničí zdarma. 
 
Hovory zahraniční a příchozí v rámci EU zóny

Při hovorech směřovaných na zahraniční čísla platíte hovorné dle ceníku Mezinárodních spojení (tabulka v sekci Mezinárodní spojení). Za příchozí hovory se neplatí žádný poplatek (ani příplatek) za spojení. Jestliže vám někdo zavolá v době pobytu v EU, neplatíte nic. 

Příklad: Pokud při pobytu v Neměcku volám na německé číslo (nebo číslo jiného státu mimo ČR v rámci EU) a platítm 2,42 Kč za minutu. Pokud přijmu cizí hovor, nic neplatím.

Data

V současné době mají všichni členové STS datové přenosy v zahraničí zablokované a aktivují se pouze při aktivaci datového zahraničního balíčku. Nově si může každý datové přenosy v roamingu (pro zahraničí) před zahraniční cestou aktivovat a po návratu domů je opět zakázat. Bude tak možné využívat i české datové balíčky v zahraničí. V rámci EU lze čerpat data v hlasovém tarifu tj. u tarifů PNM2 a PNM3 150 MB a u tarifu PNM5 400 MB.
Pokud  tato data vyčerpáte a nemáte další balíček, obdržíte sms o vyčerpání dat a můžete dále (stejně jako doma) surfovat pouze sníženou rychlostí. Další možností je aktivovat si datový balíček, nebo dokoupit jednorázové navýšení FUP limitu.

Datový balíček
► Jestliže máte aktivovaný datový balíček, lze z něj čerpat v rámci EU následující data zdarma.
 • Mobilní internet 150 MB – zdarma 150 MB
 • Mobilní internet 400 MB – zdarma 400 MB
 • Mobilní internet 1,5 GB – zdarma 890 MB
 • Mobilní internet 3 GB – zdarma 1490 MB
 • Mobilní internet 10 GB – zdarma 2490 MB

Pozor: po vyčerpání základu balíčku zdarma nedorazí žádná informační sms. Následné datování v EU je zpoplatněno 0,242 Kč za MB. Datový tarifní balíček se čerpá jako první a pokud je vyčerpán v době odjezdu na dovolenou, k dispozici je pouze datový balíček MI a jeho část dat zdarma. Aktivovaný roaming platí nejen pro EU, ale pro všechny zóny!
Příklady: Mám tarif Profi na míru 2 (150 MB) a datový balíček 1,5 GB. Jedu na dovolenou začátkem měsíce. V zahraničí tak mohu zdarma čerpat až 1040 MB. Jestliže ale vyčerpám 1,2 GB, doplatím 38,72 Kč. Pakliže jedu na dovolenou koncem měsíce, kdy mám vyčerpán datový tarifní balíček PNM2, ale ještě nemám vyčerpán datový balíček MI1,5 GB má k dispozici 890 MB zdarma. V případě použití 1,2 GB v zahraničí, doplatím 75, 02 Kč.

Navýšení FUP
► V rámci jednorázového navýšení FUP limitu nabízí operátor využití dat i v EU zdarma, resp. bez příplatku.
 • 60 MB – celé zdarma v EU (za současných 14,50 Kč)
 • 220 MB – celé zdarma v EU (za současných 50 Kč)
 • 1 GB – 826 MB zdarma v EU (za současných 100 Kč)
 • 1,2 GB – 946 MB zdarma i v EU (za současných 114,5 Kč)

Pozor: opět platí, že po vyčerpání základu FUP zdarma nedorazí žádná informační sms. Následné čerpání dat v EU je zpoplatněno á 0,242 Kč za MB. Přednostně se čerpají data balíčků (tarifních, poté doukoupených) a následně může být čerpán limit jednorázového navýšení.
Příklad: odjíždím na dovolenou v době, kdy mám vyčerpaný datový limit tarifního balíčku a z datového balíčku Mobilní internet 1,5 G mám vyčerpáno 1,3 GB. Ještě před odjezdem si jednorázově navýším FUP o 1 GB. Kolik budu platit, pokud si na dovolené opět jednorázově navýším FUP limit např o 220 MB? Předně se musí dočerpat datový balíček MI1,5 GB. Vzhledem k tomu, že 200 MB se vejde do limitu zdarma, je toto dočerpání bez příplatku (limit pro data zdarma se počítá pouze z dat spotřebovaných v EU). Poté mohu čerpat datový základ jednorázového navýšení ZDARMA a to do 826 MB. Následné čerpání dat je zpoplatněno 0,242 Kč za MB do plného vyčerpání, tj. za zbylých 174 MB zaplatím 42,11 Kč. A opět můžete surfovat zdarma v rámci druhého navýšení o 220 MB.

Datové tarify
► Jestliže máte aktivovaný datových tarif, lze z něj čerpat v rámci EU následující data zdarma.
 • Mobilní internet 1,5 GB – zdarma 890 MB
 • Mobilní internet 3 GB – zdarma 1490 MB
 • Mobilní internet 10 GB – zdarma 2490 MB
 • Mobilní internet 30 GB – zdarma 3890 MB

Pozor: stejně jako u datových balíčků, ani v tomto případě po vyčerpání základu zdarma nepřijde informační sms. Následné čerpání dat v EU je zpoplatněno á 0,242 Kč za MB. Ti, jenž si aktivují datový balíček pro zahraničí, platí pouze za data tohoto balíčku. Jeho čerpání má přednost před daty z tarifu. Po vyčerpání datového balíčku pro zahraničí dorazí informační sms.

Je to poměrně komplikované, tak to shrneme ještě jednou

 • Povolení datového roamingu může být nově výhodné. Zejména pro toho, kdo má pouze základní hlasový tarif, bez přikoupených datových balíčků. Bez obav je možné nově data čerpat i v EU bez navýšení ceny.
 • Ovšem pro toho, kdo má datový balíček nebo datový tarif 1,5 GB a vyšší, může být nově povolení datového roamingu ohrožením. Bez možnosti kontroly (jedinou možností je hlídat spotřebu dat, což se dá celkem obtížně) a objednání čehokoli navíc, tak může být účtováno:

i. 1,5 GB: 610 MB x 0,242 = 148 Kč 

ii. 3 GB: 1510 MB x 0,242 = 366 Kč

iii. 10 GB: 7510 MB x 0,242 = 1818 Kč

iv. 30 GB: 26110 MB x 0,242 = 6319 Kč

V extrémním případě tedy držitelé datové SIM s 30 GB mohou v roamingu bez aktivace čehokoli a bez upozornění při plném vyčerpání limitu zaplatit 6319 Kč!!! Proto je třeba u datových SIM a balíčků datový roaming používat pouze s rozmyslem a na nutné práce. Celkově nové podmínky umožňují v EU roamingu přístup k datům za nesrovnatelně lepších podmínek než dosud (stávající cena za 1 GB dat byla 1470 Kč, nově to bude v závislosti na balíčku či tarifu zdarma, nebo za max. 242 Kč). 

 • Pro řadu lidí nyní volání EU zdražuje, tedy u PNM1 a u těch, kdo provolají více, mají nově volání v EU za domácí vyšší ceny, nikoli dosavadní nízké vyjednané pro roaming v EU (dosud platil určitý paradox nižších cen v EU, než cen doma mimo minuty zdarma). Výhodné je tedy v EU používat volné jednotky - třeba si před cestou nastavit tarif s dostatkem  volných jednotek.
 • V EU roamingu neplatí volání zdarma v rámci vnitropodnikové sítě.
 • Minuty zdarma a balíčky SMS zdarma integrované v tarifech se v EU roamingu čerpají stejně, jako by byl člověk v ČR.
 • Integrovaná a dokoupená data EU roamingu se účtují za stejných podmínek jako v ČR pouze do určité výše. U každého tarifu / balíčku je to jinak:
  • U PNM 2, PNM 3 a PNM 5 je možné zdarma čerpat komplet integrovaná data, tedy 150 MB resp. 400 MB.
  • U dokoupených balíčků 150 MB nebo 400 MB je opět možno čerpat i v EU roamingu komplet zdarma.
  • U dokoupených balíčků či datových tarifech 1,5 GB, 3 GB, 10 GB a 30 GB je zdarma v EU pouze určitá část, zbytek bude zpoplatněn:
   • 1,5 GB: zdarma je 890 MB
   • 3 GB: zdarma je 1490 MB
   • 10 GB: zdarma je 2490 MB
   • 30 GB: zdarma je 3890 MB

Bohužel, jakmile je spotřebovaný základ zdarma, další spotřebovávaná data budou naúčtována částkou 0,242 Kč / MB. Nepřijde žádná notifikace o přechodu na placenou část a není možné po přechodu na tuto placenou část zamezit jinak, než nespotřebováváním dat (vypnout data v roamingu v mobilu nebo počítači). K zastavení dat automaticky dojde až po vyčerpání celého množství dat daného tarifu / balíčku. Pak dojde klasicky jako v ČR k nutnosti jít na webový prohlížeč a povolit další data zdarma, ale se sníženou rychlostí, nebo dokoupit navýšení FUPu, nebo balíček.

 • U dokoupení FUPu se postupuje analogicky, tedy:
  • 60 MB – celé zdarma i v EU (za současných 14,50 Kč)
  • 220 MB  – celé zdarma i v EU (za současných 50 Kč)
  • 1 GB  – 826 MB zdarma i v EU (za současných 100 Kč) a další MB po 0,242 Kč
  • 1,2 GB – 946 MB zdarma i v EU (za současných 114,5 Kč) a další MB po 0,242 Kč
Množství dat využitelných v EU zdarma by mělo v průběhu času růst. Odpovídá to nastavení evropské regulace. O změnách v budoucnu budeme samozřejmě informovat.
Ani nyní Vám není jasné, jak účtování v EU bude fungovat? Zeptejte se konkrétně v diskusi u článku, zodpovíme a poradíme jak s nastavením. 

Technické infove skautISu půjde samostatně aktivovat datový roaming (potřebný pro čerpání českého datového balíčku i v Evropské unii), bez nutnosti si pořizovat jakékoli datové zvýhodnění pro zahraničí, až ke konci tohoto týdne, cca do 9. června 2017 (tedy dostatečně včas před začátkem platnosti této změny regulace v EU). Tak jen upozorňuji, že teď hned si samotný datový roaming zapnout ve skautISu ještě nemůžete (volbu zatím neuvidíte).

Za TDC
Petra Daněčková (Peťule)
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8007x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

38 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu