....

Chyba na stránce: (Červ)nový Skautský svět: O výzvách pro skautské hnutí i zviditelňování "Neviditelných" - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3253-cerv-novy-skautsky-svet-o-vyzvach-pro-skautske-hnuti-i-zviditelnovani-neviditelnych?autologin=1"

(Červ)nový Skautský svět: O výzvách pro skautské hnutí i zviditelňování "Neviditelných"

(Červ)nový Skautský svět: O výzvách pro skautské hnutí i zviditelňování "Neviditelných"

V posledním vydání Skautského světa v tomto školním roce mimo jiné najdete Šípkovu esej, rozhovor s novinářem Petrem Třešňákem nebo reportáž z Islandu.

Miloš Říha - Šípek napsal pro červnové číslo jako tematický článek esej o výzvách pro dnešní skautské hnutí. Určitě si ji přečtěte, je v ní spoustu inspirativních postřehů a témat k zamyšlení. V jejím závěru Šípek píše: "Ve skutečnosti dnes žijeme ve zlatých časech skautského hnutí a už nic nezachraňujeme. Junák je úspěšná organizace s neuvěřitelným entuziasmem a fascinující tradicí. Ovšem růst s sebou nese i závazky, kterým musíme být schopni dostát. V příštím desetiletí se rozhodne především o tom, zda dokážeme mobilizovat náš potenciál, rozumět společenským změnám a nabízet výchovou pocit smyslu v časech, ve kterých jej budou lidé postrádat. Hluboce věřím, že to zvládneme."

Celé číslo v PDF je ke stažení zde: Skautský svět (červen 2017) (PDF)

V červnovém čísle mimo jiné najdete tyto články:

  • Baví mě psaní, které je trochu mimo - rozhovor s novinářem z týdeníku Respekt Petrem Třešňákem o zviditelňování příběhů „neviditelných“ lidí kolem nás a roli, kterou by při práci s nimi mohli mít skauti.

  • Zapomenout na obtíže všedních dnů - sérii letošních zamyšlení nad tím, jaké je současné dětství, zakončuje sociální pracovník a skaut Karel A. Novák. Muž řady profesí se v něm zamýšlí nad dětstvím těch dětí, které ho prožívají v materiálním nedostatku

  • Zemřela Vlasta Macková - Český skauting se rozloučil s další významnou osobností. Na Vlastu Mackovou budeme vzpomínat nejen za její zásluhy na trojím obnovení českého skautingu, ale i díky mezinárodním skautským kontaktům, které za český skauting udržovala po celý svůj život.

  • Skautská novinářská škola na Islandu - Jak propagovat skauting na veřejnosti a v médiích. To si vyzkoušeli společně s dalšími skauty z celé Evropy účastníci pětidenního květnového „Young Spokerperson training“ pořádaného nedaleko hlavního islandského města.


Skautský svět je časopis pro skauty a skautky nad 24 let, tedy především pro činovníky a oldskauty. Měl by přinášet inspiraci a náměty na činnost i růst. Umožnit dospělým skautům se sledovat dění ve skautingu, zapojovat se do něj a být mu nápomocni.

Chcete si Skautský svět přiobjednat?

Jedno číslo Skautského světa stojí 25 Kč. Přiobjednání není složité.

• Pokud jste členy Junáka, stačí Skautský svět přiřadit k patřičnému jménu ve skautISu. Aby tato přiobjednávka byla platná, musí ji autorizovat odpovědný činovník vašeho střediska.

• Pokud členy Junáka nejste, využijte k objednání webovou stránku send.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 702x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu