....

Chyba na stránce: A co zažijete na táboře vy? Cesta k opravdovému dobrodružství. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3295-a-co-zazijete-na-tabore-vy-cesta-k-opravdovemu-dobrodruzstvi?autologin=1"

A co zažijete na táboře vy? Cesta k opravdovému dobrodružství.

A co zažijete na táboře vy? Cesta k opravdovému dobrodružství.

Přečtěte si s námi editorial časopisu Skauting na téma tvorby táborových programů a celotáborovek.

Pokud vás při pohledu do kalendáře na blížící se termín tábora jímá hrůza, zda stihnete připravit všechen program a vyrobit všechny rekvizity, nezoufejte. Zakladatelé skautingu pro takové chvíle prozíravě ukryli do naší výchovné metody hned několik záchranných balíčků s hotovým programem pro instantní použití. Schovávají se za pojmy jako příroda nebo učení se zkušeností a ukazují nám, že tábor nemusí být rozplánovaný do poslední minuty jako divadelní představení po okraj napěchované jednotlivými dějstvími. Docela zajímavý je totiž sám o sobě.

Podíváme-li se, jak trávili léto průkopníci skautingu před stovkou let, stěží u nich najdeme kvanta programů servírovaných vedoucími dětem v rámci táborové hry, která zabírá téměř každou volnou chvíli. Jejich plán byl trošku jiný – prostě tábořili v přírodě a kupodivu je to bavilo jen tak.

Osobně mi taková představa dřív připadala absurdní. Hlavním prvkem tábora jsou přece celotáborovky, říkal jsem si, a jejich přípravě a vedení věnoval maximální energii i časovou dotaci. Celé dny jsme tak trávili v úžasných kostýmech a plnili propracované úkoly pojené promyšlenou zápletkou a zúčtované do ještě propracovanějšího bodování. Času na nějaký život kolem nebo zážitky, které přinese, zbývalo méně. Opravdové dobrodružství nám tak trošku utíkalo mezi prsty. Nechali jsme se unést kouzlem celotáborových her a občas přes ně přestáváme vidět kontext, realitu. Jako by snad naše tábořiště a jeho okolí nenabízelo dostatek příležitostí pro bohatý program. Jako bychom si mysleli, že dnešním dětem nebudou aktivity bez hávu celotáborové soutěže dost dobré…

Že tomu tak vůbec být nemusí, jsme se mohli přesvědčit v únorovém čísle Skautingu, kde vyšla mimořádně inspirativní reportáž skautů z České Skalice. Ti na svém táboře zcela opustili bodování a táborovou hru a nenuceně se věnovali všemu, co jim přišlo zajímavé – učili se novým dovednostem, sportovali, podnikali výpravy, zakoušeli nové výzvy, tábořili. Výsledek mluvil sám za sebe, účastníci změnu vítali a byli vlastně šťastní, že se „konečně důležitým věcem nepletla do cesty žádná celotáborová hra“.

Nerad bych zde celotáborovky vykresloval jako něco špatného. Mohou mít v programu nepochybně své místo – tedy pokud je dokážeme uchopit tak, aby sloužily ony nám, a ne my jim. K tomu je především zapotřebí, aby takové místo bylo přiměřené a aby nepřehlušovalo náš hlavní program, totiž život skautského tábora. Vždyť právě ten označoval Robert Baden-Powell za nejvýznamnější část skautingu.

Nebojme se tak trošku ubrat. Povolme uzdu táborovému harmonogramu a vyčleňme víc prostoru pro spontánní aktivity. Pusťme se víc naplno do samotného táboření a pobytu v přírodě – možná nám čas strávený stavbou kuchyně a vařením v ní dá víc než kdejaká umělá hra. A konečně: hledejme příležitosti pro opravdová dobrodružství, ať už jde o puťák mimo tábor, společnou plavbu po řece nebo jen večerní koukání na hvězdy při usínání pod širákem. Umělé hry jsou skvělý doplněk, ale skutečnému táborovému dobrodružství v přírodě se stěží vyrovnají…

Rádi bychom vám v tomto čísle nabídli několik cest, jak lze nad dobrodružstvím přemýšlet. Každý máme vlastní zvyklosti a vlastní představy o oddílovém programu, všichni ale svým členům nějaké to dobrodružství slibujeme. Snad tak následující stránky přispějí k tomu, abychom tomuto očekávání uměli dostát a současně jej dovedli využít k naplňování našeho poslání.

S celou redakcí vám přejeme vydařené tábory a léto plné dobrodružných zážitků.

Tom Čakloš
šéfredaktor Časopisu Skauting
 

Článek je převzatý z časopisu Skauting, červen 2017 (č.3/55), on-line dostupném k přečtení i stažení na casopisy.skaut.cz.

 

Šéfredaktor tohoto časopisu mne požádal o zamyšlení
nad současným dětstvím podrobněji zaměřené na děti, které
ho prožívají v materiálním nedostatku. Byl jsem zprvu
na rozpacích. Moje zkušenost dětství byla jiná. Prožil jsem
ho v prostředí, které je podle dnešních měřítek označováno
jako střední třída, se vším, co k tomu patří, tedy dostatkem
knih, péče, návštěvou elitní školy atp. Nemám tedy přímou
zkušenost s nedostatkem. I když se společnost tehdy tvá-
řila jako rovnostářská, moji vrstevníci byli z nejrůznějších
sociálních vrstev. Jakoby z dálky jsem vnímal jejich potíže
s otcem alkoholikem, přeplněným bytem, nošením nepadnoucího
oblečení po bratrovi, školní neúspěchy a mnoho
dalších. Byl to však svět, který jsme do našich (občas nebezpečných)
her, lumpáren a dobrodružství nepouštěli.
V našem chlapeckém světě jsme si byli rovni. V něm jsme
mezi sebou měli respekt dobývaný společným sportová-
ním, výpravami do podzemí či ignorováním bolesti z odřenin.
Ve chvílích volna tenhle náš svět fungoval. Co se dělo
v dalších světech mých kamarádů, přesně nevím.
V hájemství posměchu
Stejně tak nevím, co všechno se děje ve všech světech sou-
časných dětí z chudších rodin. Tuším však, jak vypadají
některé jejich touhy. Potkal jsem se při své práci s mnoha
dětmi, které žily v prostředí stálého materiálního nedostatku,
nevyhovujícím bydlení, obklopené agresí a násilím.
Mluvil jsem s mnohými z nich a s některými jsme i leccos
společně prožili. Jejich problémy a frustrace přitom
byly přítomné jen někde v dálce. Dnes vím o prostředí,
ve kterém tyto děti žijí, víc než když jsem sám byl dítě-
tem. Možná proto si víc všímám toho, co vlastně chtějí.
Není to nijak překvapivé – chtějí vyniknout, být úspěšné
a respektované. A snaží se o to dost často v místě, kde trá-
ví podstatnou část dětství – ve škole. Je to ale pro mnohé
z nich často obtížné – škola moc nepřeje dětem, jejichž rodiče
nechodí na třídní schůzky, nedají jim peníze na drahé
pomůcky, nekontrolují jim domácí úkoly a nadto jsou ještě
třeba Romové. Takové děti jsou záhy odkázány do patřič-
ných mezí – je jim vymezeno hájemství neúspěchu, despektu
učitelů a posměchu úspěšnějších spolužáků. Brzy
u nich začne převažovat pocit životních outsiderů. Zvláště,
když jsou v něm utvrzovány svými rodiči, kteří s ním mají
dlouholetou zkušenost a na nějakou změnu už rezignovali.
Mít svůj šťastný svět
Upřímně věřím, že hlavním problémem chudých dětí
(a potažmo i dospělých) není materiální nedostatek – je
jím spíš nedostatek respektu, přijetí. Mnohdy nejsou vní-
mány jako jedinečné lidské bytosti s množstvím zcela
jedinečných schopností, ale jako masa nesoucí stigma
neúspěchu.
Podobně jako jsem já se svými kamarády z ulice měl svůj
šťastný svět, hledají jej i dnešní děti. Ty, které jsou vylou-
čené z mainstreamového úspěchu, o to víc. A věřím, že
byť je dnešní společnost svázána více omezeními, dohled
je všudypřítomný a pro dětskou hru tak existuje mnohem
méně svobody a prostoru, děti svůj šťastnější svět v poulič-
ních partách nalézají. Jejich budoucí životy ale stále defi -
nují spíše ty další světy, ty méně šťastné. Já měl to štěstí, že
jsem zažíval úspěchy i v těch oblastech života, které jsou
okolím více akceptovány. Byl jsem povzbuzován k tomu,
abych se snažil v nich dále vynikat. Ty méně šťastné chvíle
měly naštěstí docela mírnou podobu, takže dnes, na prahu
stáří, mohu směle říct, že jsem prožil šťastný život. To
samé by asi nemohli říct všichni moji kamarádi z dětství.
Mnozí se nedokázali srovnat s problémy světů mimo naše
hry. Dnešní chudé děti vystavené každodennímu odmítá-
ní, neúspěchu a diskriminaci mají spíš malou šanci prožít
šťastný život a vytvořit svým dětem podmínky pro úspěch
i mimo jejich svět her. I ony si ho jistě také vytvoří, ale
bude zřejmě časově velmi omezený.
Příležitost pro skauty
Výše popsané je podle mě velmi dobrou příležitostí
pro skauty. Dovolím si zde malou odbočku ke dvěma
mým prázdninovým zážitkům s dětmi z rodin vpravdě
Sérii letošních zamyšlení nad tím, jaké je současné dětství, zakončuje sociální pracovník a skaut
Karel A. Novák.
 Zaměřeno na osobnost  · Zamyšlení
Z
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 698x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu