....

Chyba na stránce: První kroky k úspěšným náborům: kde najít rady a inspiraci? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3359-metodika-naboru?autologin=1"

První kroky k úspěšným náborům: kde najít rady a inspiraci?

První kroky k úspěšným náborům: kde najít rady a inspiraci?

Vrátili jste se z tábora a začínáte plánovat nábory. Výborně, pojďte se na ně připravit dobře, ať vám přivedou kýžený počet nováčků. K dispozici je vám tištěná i online metodika.

Co náboráři uvádějí jako příčiny nezdaru?

Zřejmě jsme děti dostatečně nezaujali. * Stání před školou už tolik netáhne. * Nábor jsme nedotáhli, dělali jsme jen jednu náborovou akci. * Nepodařilo se nám navázat kontakt s rodiči. * Nové děti přišly, ale ne z věkové kategorie, kterou chceme...

Předejděte chybám a připravte se na nábor na první dobrou!

  1. Podívejte se na www.skaut.cz/nabory, najdete tam rozpracované metodiky k základním typům náborů, obecné tipy i rady, jak si nováčky v oddílech udržet.
  2. Rozmyslete si, koho chcete nabírat. Kluky, holky, jak staré, z jaké lokality? Domluvte se s okolními oddíly, abyste si nešlapali do zelí; případně můžete i spojit síly.
  3. Pamatujte na to, že nábor je komplexní kampaní, není to o jednom odpoledni někde. Vyvěste plakáty, dostaňte se do místních médií, buďte vidět. Podívejte se, jak vypadá zvenku vaše klubovna či vývěska. Kontaktujte rodiče stávajících členů, aby vás doporučili dále. Připravte návaznou akci (První schůzku? Opékání buřtů před klubovnou? Dokončení hry u vás v klubovně? …) a rozmyslete, jak se dětem, které se náborové akce zúčastní, připomenout, aby určitě přišly. Mějte aktuální informace o sobě na webu a ve skautISu (protože údaje ze skautISu se zobrazují v google i seznamovských mapách a na skaut.cz). Podívejte se na váš facebookový profil, dýchá z něj to, co o sobě chcete sdělovat (kamarádství, dobrodružství, zábava, zajímavá činnost…)?
  4. Mějte také dopředu promyšleno, jakou péči věnujete dětem, co k vám už začnou chodit, aby se u vás cítily dobře a v oddíle zůstaly. Je normální, že z oslovených dětí nějaká část odpadne, ale můžete napomoci tomu, aby jich bylo co nejméně.
  5. Přečtěte si v sekci propagace, Jak mluvit o skautingu. Pomůže vám to při zodpovídání dotazů, tvorbě informačních letáků i třeba při psaní článku do novin.
  6. Kupte si nebo zdarma stáhněte tři publikace věnující se náborům: Jak získat nováčky, Akce pro veřejnost a Jak propagovat naši činnost.
  7. Přihlaste se coby organizátoři náborů; získáte možnost objednat si náborový balíček propagačních materiálů zdarma a další můžete koupit s 20% slevou.
  8. Na www.skaut.cz/obchod najdete stovky propagačních materiálů - pro děti, pro rodiče, pro jednání se školou nebo úřadem. Máme nové letáky pro rodiče, náborové časopisy a pastelky.

Hodně štěstí v nabírání nováčků přeje
Míša Čakrtová
TDC

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1142x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu