Logo

Jak a kdy žádat o vybrané dotace na rok 2018?

Ve Směrnici k žádostem o vybrané dotace na rok 2018 najdete informace o tom, jak požádat o stavební dotace, o dotace na aktivity s neorganizovanou mládeží nebo zda by bylo možné pro vaší jednotku využít dotace Ministerstva obrany. Oproti minulým rokům přichází letos několik změn.

Do systému skautIS byly zapracovány další dotace a počítáme s tím, že celá administrace – od podání žádosti až po vyúčtování – bude probíhat elektronicky. Tím odpadne zasílání papírových podkladů a shánění podpisů. Vzhledem k tomu, že jde o první rok použití nového způsobu, přivítáme připomínky a nápady na vylepšení (kancelar@skaut.cz).

Ve Směrnici není na rozdíl od minulých let zmíněna dotace na investiční opravy a nákupy. Aktuálně není zveřejněna výzva MŠMT na rok 2018 a není jisté, že bude výzva na investiční dotace vůbec vypsána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Pokud MŠMT výzvu vypíše, zveřejníme požadavky pro žadatele ihned, jak to bude možné.

Dotace na činnost s neorganizovanou mládeží

Děláte nějaké aktivity s dětmi mimo vaše středisko? Chtěli jste to někdy vyzkoušet? Ministerstvo školství podporuje nabídku volnočasových aktivit i pro děti mimo neziskové organizace a získat menší prostředky až ve výši několika desítek tisíc je velmi jednoduché. Zkuste připravit projekt, který se bude skládat nejméně ze dvou dílčích akcí, případně jednoho typu, který se uskuteční vícekrát za rok. Fantazii se meze nekladou – od otvírání studánek, výpravy z dětmi ze škol, herní odpoledne, speciální dětský den až po otevřené klubovny či sportovní odpoledne. Získat můžete až 70 % nákladů.

Požádat o dotaci je možné do 1. října a to vyplněním žádosti v systému skautIS (záložka DOTACE). 

Dotace na neinvestiční opravy a údržbu staveb (kluboven a základen)

Projekty zaměřené na opravy kluboven a základen je možné podat prostřednictvím systému skautIS (záložka DOTACE) nejpozději do 27. listopadu. 

Dotaci je možné použít na neinvestiční stavební úpravy do výše 70 % nákladů. Musí jít o objekty, které jsou ve vlastnictví organizační jednotky nebo v dlouhodobém pronájmu od obce (minimálně 15 let). Detailní podmínky jsou stanoveny směrnicí.

Ministerstvo obrany pravidelně podpořilo několik projektů skautských středisek při pořádání sportovně-branných aktivit směřujících na veřejnost. Nově byla vyhlášena i výzva na pořádání oslav či vzpomínkových událostí spojených s rokem 1918 (výročí obnovy české státnosti, ukončení 1. světové války).

Žádost musí být odevzdána nejpozději do 14. září, na příslušném formuláři a podána prostřednictvím ústředí.

Plné vyhlášení včetně hodnotících kritérií je možné najít na stránkách ministerstva http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/.

Bořek Slunéčko,
hospodářský zpravodaj

 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2392x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura