....

Chyba na stránce: Jak týden v Ázerbájdžánu změnil světový skauting? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3424-jak-tyden-v-azerbajdzanu-zmenil-svetovy-skauting?autologin=1"

Jak týden v Ázerbájdžánu změnil světový skauting?

Jak týden v Ázerbájdžánu změnil světový skauting?

Stejně jako každé tři roky, i letos se uskutečnila Světová skautská konference, nejvyšší orgán WOSM - naší mateřské organizace. Konference je obdobou Valného sněmu na celosvětové úrovni - rozhoduje o nejdůležitějších otázkách, které se skautingu týkají i o naplňování strategie na další roky. Co nám konference přinesla tentokrát?

Světové jamboree 2023 bude v Jižní Koreji
V pravomoci Konference je rozhodnout o pořadateli světového Jamboree, kterým se pro rok 2023 stala Jižní Korea. Druhým kandidujícícím státem bylo Polsko. Do té doby se uskuteční ještě světové Jamboree v Severní Americe v létě 2019, na které již chystáme kontingent.

Změna skautské výchovné metody
Skautská výchovná metoda je jedním ze základních pilířů, na kterých skauting stojí. Konference odhlasovala, že vedle 7 stávajících prvků skautské výchovné metody, kterými jsou Skautský slib a zákon, Symbolický rámec, Družinový systém, Podpora dospělými, Program osobního růstu, Příroda a Učení se činností, se zařadil nový osmý bod – "Community Involvement" neboli Zapojení do společnosti. Změně předcházela tříletá práce, která měla za úkol zohlednit ve skautské výchovné metodě vývoj ve 21. století a množství diskuzí.

Nové vedení světového skautingu
Do Světového skautského výboru byl zvolen nový předseda, Craig Turpie ze Spojeného království. Kromě něj bylo zvoleno 11 dalších členů Světového skautského výboru a 6 tzv. "Youth Advisors", kteří se jednání účastní spolu s výborem. Úkolem výboru je vést WOSM po další tři roky.
Zároveň jsme se rozloučili s Joãem A. Gonçalvesem, který vedl WOSM v uplynulých třech letech a mimo jiné nás navštívil na Mikulášském víkendu v roce 2015. Poděkovali jsme mu za příkladnou službu skautingu a dali mu malý dárek, který jej velmi potěšil.

Další novinky

  • Tříletý plán nás má posunout k tzv. Viz​​i​ ​2023, což je dlouhodobá vize toho, jak chceme, aby světový skauting vypadal​​ ("... největší světové hnutí pro práci s mládeží, které umožní 100 miliónům mladých být aktivními občany na základě společných hodnot, a zasazovat se tak o pozitivní vývoj ve svých komunitách i ve světě.") Plán na následující tříletí se skládá z 6 částí - Zapojení mladých, Výchovná metoda, Diverzita a inkluze, Společenský dopad, Komunikace a vztahy, Řízení.
  • Politika Safe from Harm je v současné době aktuálním tématem naší Strategie 2022. Klade si za cíl podpořit národní organizace v zavádění Safe from Harm do jejich činnosti.
  • Téma spirituality ve skautingu analyzuje duchovní rozměr v organizacích a v návaznosti na to apeluje na světovou kancelář, aby reflektovala specifika jednotlivých národních organizací při schvalování národních stanov.
  • Cíle udržitelného rozvoje podle OSN představují globální program rozvoje do roku 2030.

Kromě těchto novinek jsme si odvezli také množství podnětů z oblastí řízení, výchovy, komunikace, financí a jiných, které zúročíme v další práci pro Junák - český skaut.

Vojtěch Olbrecht - Fišer
Zahraniční zpravodaj Výkonné rady
olbrecht@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1368x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu